V celosvetovom meradle sú ženy oveľa viac postihnuté chudobou, a hoci často pracujú viac ako muži, sú aj menej platené. Celosvetové ukazovatele vás však presvedčia o tom, že budete veľmi vďačné za to, že žijete práve na Slovensku. V niektorých krajinách by ste totiž možno nevydržali ani minútu.

Najlepšie miesta pre ženy

Podľa výskumu sa ženám žije jednoznačne najlepšie na Islande. Tu majú ženy najväčšiu pravdepodobnosť a šancu podieľať sa na ekonomickom a politickom živote krajiny. Spoločne s Islandom sú v prvej desiatke aj ďalšie severské krajiny ako Fínsko, Nórsko a Švédsko.

Jedinou krajinou Ázie a Tichomoria, ktorá sa umiestnila v spomínanom reporte v prvej desiatke rovnakých príležitostí pre ženy, sú Filipíny. Po nich je na šiestom mieste Írsko, nasledujú Nový Zéland, Dánsko, Švajčiarsko a Nikaragua ako jediný zástupca Latinskej Ameriky a Karibiku. Slovenská republika je podľa posledného Global Gender Gap Report celkovo na 74. mieste, v podstate si priebežne pohoršujeme, v roku 2010 to bolo 71. miesto, 50. miesto v roku 2006.

V dostupnosti vzdelania pre ženy sme však medzi najlepšími (rovnako ako Česká republika, Rakúsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Francúzsko, Kanada, Spojené štáty, Austrália alebo Nový Zéland). Najhoršie sme na tom v kategórii ekonomickej rovnosti so slovenskými mužmi, a to až na 86. mieste. Ženy v Slovenskej republike znevýhodňuje nedostatok škôlok pre deti a flexibilných pracovných úväzkov, ktoré by im uľahčili návrat na trh práce.

Kde to ženy nemajú ľahké

Za jednu z najhorších a najnebezpečnejších krajín pre život žien sa považuje Afganistan, kde väčšina žien neprežije svoje 50. narodeniny. Prvotným z dôvodov je miestna zlá zdravotná starostlivosť. Kvôli komplikáciám v tehotenstve a pri pôrode tu zomiera jedna žena z jedenástich. Ďalším dôvodom je vysoká miera domáceho násilia, obeťami je až 87 % miestnych žien. Väčšina dievčat tu nechodí do školy dlhšie ako šesť rokov, iba 13 % žien nad pätnásť rokov vie čítať a písať, v porovnaní so 43 % miestnych mužov.

Priemerná žena v Afganistane neprežije svoje päťdesiate narodeniny a je to druhé najhoršie miesto, kde sa môžete stať matkou (k ďalším miestam sa radí ešte Somálsko, Kongo, Nigéria, Mali a krajiny centrálnej Afriky). Zúfalé postavenie majú ženy v Jemene, kde sa svedectvo ženy považuje za polovičné. A svedčiť vôbec nemôžu v prípade urážky, cudzoložstva alebo krádeže. Tak isto v Jemene nemôžu ženy opustiť dom bez dovolenia manžela.

V Saudskej Arábii ženy nemohli hlasovať až do roku 2015. A ak sa stanú obeťou znásilnenia, hrozí im obvinenie z trestného činu. Môžu byť potrestané za to, že odišli z domu bez mužského spoločníka. Rovnaké sankcie môžu očakávať aj ženy v Maroku.

Násilie na ženách