V tradičnej spoločnosti bol pojem bisexualita, ba ešte aj sexualita donedávna akýmsi tabu. Dnes sa táto téma však otvára čoraz viac. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či náhodou nie ste bisexuálka? A ako to vlastne zistiť?

Môže sa vám to zdať absurdné, no podľa nedávneho výskumu uverejneného v americkom časopise People sa zistilo, že úplne heterosexuálne ženy takmer ani neexistujú. Počas experimentu sa merali fyziologické reakcie u 345 žien na rôzne pornografické materiály. Štúdia prišla k záveru, že ženy, ktoré tvrdili, že sú čisto heterosexuálne,  napriek tomu vzrušujúco reagovali na mužské i ženské sexuálne podnety. Zdá sa teda, že ženská sexualita je skutočne komplexná a nedá sa jednoducho zaškatuľkovať do jednej kategórie. Výnimkou sú ženy, ktoré vyznávajú lesbické vzťahy a pociťujú náklonnosť k rovnakému pohlaviu.

Ako zistiť, či ste bisexuálka?

Len minimum bisexuálnych žien svoju orientáciu zistilo vďaka nejakému tzv. vnútornému pocitu. Práve naopak. Niektoré ženy sú presvedčené, že svoju sexuálnu orientáciu je možné jednoducho “otestovať”. Nie je to však pravda. Na to, aby ste zistili, či ste bisexuálka, skutočne nepotrebujete s nikým spať. Všetky reakcie sú totiž v istom smere podvedomé a preto vedia sčasti napovedať, ako na tom so svojou sexuálnou orientáciou v skutočnosti ste. Ako? Prinášame zopár trikov, ktoré vám ju môžu pomôcť odhaliť.

Všímajte si reakcie svojho tela

Hudobný priemysel je v súčasnosti takmer preplnený sexualitou. Skúste sa zamerať na jej jednotlivé formy - v tomto prípade teda na reakcie na rovnaké pohlavie. Aj keď predpokladáme, že muži sú primárnym objektom záujmu, tentokrát sa snažte pozorovať svoje telo napríklad ak sa pozeráte na obnažené ženské telo. Páči sa vám, keď sa dve ženy navzájom dotýkajú, tancujú alebo bozkávajú? Čo to vo vás vyvoláva? Za svoje často skryté pocity sa vôbec nemusíte hanbiť. Ak na vás aj ženské telo pôsobí vzrušujúco, rozhodne to nie je na hanbu. Bisexualita je forma sexuality, ktorá je pre nás prirodzená aj keď ju mnohé názory odsudzujú.