Ako vyzerajú vzťahy, v ktorých ženy zarábajú viac? V niekoľkých názorov staršej aj mladšej generácie sa vynárajú vzorce v myslení, ktoré stále ovplyvňujú naše spolužitie a poukazujú na to, či je platový rozdiel ešte stále reálny problém. Vyzerá to však tak, že problémom je naša výchova a verejnosťou zaužívané dogmy.

Sexizmus, feminizmus a iné rozprávky

Keď sa dieťa narodí, dievčatkám dajú ružové oblečenie a bábiky. Chlapci dostanú modrú farbu, autíčka a pištoľky. Chlapcov chválime za silu, dievčatá za krásu. Keď sa potom ako ženy dostanú do manažérskych pozícií alebo do politiky, hovorí sa, že „majú gule”. Chlapi v domácnosti sú, naopak, „zženštení”. Veď aj knihy sú plné hrdinov, ktorými sú chlapi, nie ženy.

Možno by niekto namietal, že ak chcem do popredia tlačiť ženy, môže ísť o feminizmus. Pripomeňme si však jeho definíciu. Originálne znamená obhajobu práv žien na princípe rovnoprávnosti pohlaví. Nie je rovnoprávnosť hodnotou, na ktorú má byť naša kultúra pyšná? Hodnoty, za ktoré sme bojovali a kvôli ktorým veľa Slovákov odsudzuje iné kultúry a ich správanie – napríklad praktizujúcich islamistov a ich vzťahy k ženám, ktorých imigrácie sa u nás väčšina ľudí obáva? Ako ďaleko je dnes ich zmýšľanie od nášho?

Korene platových a iných rozdielov nie sú len v rozprávkach, ktoré ako deti čítame. Nájdeme ich aj v spoločnosti, u ktorej prirodzene pretrváva názor, že muž by mal byť živiteľom rodiny. Ak je to opačne a žezlo preberie žena, alebo sa dostane do pozície, kde sú obvykle len muži, začneme jej vyčítať, že stratila svoju ženskosť a povieme, že jej „narástli gule“.

Ženy a gule

„Zatiaľ vždy v mojom živote, odkedy pracujem, môj partner zarábal menej,” komentuje tridsaťdvaročná Eva. „Nikdy mi to však neprekážalo, vždy sme vo vzťahoch mali hodnoty, ktoré boli oveľa dôležitejšie.” Evina jediná starosť je materská, keď spoločný príjem nebude taký vysoký, ale vie si to aj tak predstaviť.

„Poznám pár, ktorý to vyriešil, muž išiel po jej polroku tiež na rodičovskú dovolenku. A bábätko má teraz s ním kvalitnejší vzťah. Muž, aj keď zarába menej, nie je menejcenný – vždy to kompenzuje inak – a ani to netreba kompenzovať. Ani mi nenapadne tlačiť ho do inej práce, keď robí tú svoju s radosťou,” tvrdí Eva.

Podobných prípadov ako Eva by sme našli viacero a sú dôkazom toho, že pri vzájomnom pochopení nebude vyššia mzda ženy prekážkou. Týmto okolnostiam sa pomaly prispôsobujú aj slovenské zákony, ktoré už nevidia rozdiel v tom (pokiaľ ide o výšku materskej), či ostáva na materskej dovolenke muž, alebo žena, čo je do budúcna v oblasti tejto problematiky rozhodne pozitívom.