Psychológ nám pomôže prísť na dôvody tohto zlozvyku a stanoviť si metódy na jeho plnohodnotné potlačenie – okamžité jednoduché a pred okolím skryté relaxačné techniky, personalizované vedomé reakcie na rôzne podnety, úpravy sebahodnotenia, postojov a vnímania.

Ako Michael Jackson

Nezabúdajte, že onychofágia prináša aj pridružené medicínske riziká: zvyšuje nebezpečenstvo infikovania sa cez ranky na rukách a v rozvinutých štádiách znamená ohrozenie samotnej funkčnosti končatiny.

Pochopiteľne, pri zvládaní obhrýzania nechtov nie je na škodu súbežne s prácou na vlastnej psychike použiť aj zopár praktických „barličiek“:

  • nalakované nechty chutia odrádzajúco a najmä pri gélovej okrase si určite hneď uvedomíte prst v ústach;
  • žuvačka či cukrík sú najmä v pracovnom prostredí riešením únosným iba sem-tam, ale majte ich v zálohe;
  • aspoň najháklivejší prst si oblepte leukoplatu - poslúži vám aj ako vizuálna pripomienka, keď si ho periférne uvedomíte pri ceste ruky k tvári;
  • namočte si prsty do nejakej látky, pri ktorej sa hneď spamätáte, keď sa pozabudnete, a zároveň ňou nebudete obťažovať okolie, nevyradíte sa z bežnej prevádzky a nezlikvidujete si chuťové bunky;
  • v rámci vašej ambície zbaviť sa zlozvyku je nepriateľom nielen stres, ale aj nuda: akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje pozornosť a zaangažovanosť, zmenšuje priestor na recidívu.

Foto: Shutterstock