Každý človek príde na križovatku, kde sa musí rozhodnúť, ako pokračovať v náročnej ceste sebapoznávania. Na túto križovatku prídu i tí, ktorí sú závislí – od alkoholu alebo drog, jedla, hazardných hier, nakupovania či vzťahov. A týchto 6 znakov majú títo ľudia spoločných, bez ohľadu na druh závislosti.

Problém prijímať každodenné rozhodnutia

Závislí ľudia majú problémy s prijímaním každodenných rozhodnutí bez poradenstva a ubezpečenia. Ich hnacím motorom nie je dobrá rada, ale strach a váhanie. A ako sa vraví, dnes neporáža silný slabého, ale rozhodný váhavého.

Boja sa s inými nesúhlasiť

Strach nesúhlasiť väčšinou vychádza z toho, že ten druhý by si mohol o mne pomyslieť niečo zlé. Treba si však uvedomiť, že človek žije vlastný život a znakom zrelej osoby je mať vlastný názor a nebáť sa povedať „Nie“.  

Nechcú byť iniciátormi

Či ide o projekty, vzťahy, konkrétne riešenia a podobne, majú závislí ľudia jednu spoločnú vec a tou je, že nechcú byť iniciátormi týchto vecí. Možno aj preto, aby na nich nestála ťarcha určitej zodpovednosti.