Kto chce vedieť s druhými dobre komunikovať, musí vedieť nielen hovoriť, ale predovšetkým počúvať. Nezdá sa to také zložité, ale často je opak pravdou. Ako sa môžete stať dobrým poslucháčom?

Buďte partnermi, nie protivníkmi

Počúvať znamená snažiť sa počúvať, čo vám ten druhý hovorí a mať o jeho slová záujem. To znamená, že sa hovoriacemu musíte nielen pozerať do očí, ale aj dávať najavo, že vás poskytované informácie interesujú. Správny poslucháč preto iba nesedí a nemlčí, ale dokáže použiť slová, ktoré signalizujú pochopenie, napríklad „aha, hm, to mi nikdy nenapadlo…“ a podobne.

Čo sa vám partner snaží v rozhovore povedať, je jedna vec. Skúste sa však naučiť sledovať nielen slová, ale aj signály, ktoré k vám vysiela prostredníctvom reči tela. Ako sedí? Ako má ruky? Pozerá sa vám do očí, alebo sleduje interiér? V rozhovore buďte rovnocenným partnerom. On nechá vyrozprávať vás, vy jeho. Nikoho neprerušujte vlastnými nedočkavými výstupmi a predovšetkým neskáčte do reči!

Pýtajte sa a overujte

Keď niekto aktívne počúva, snaží sa porozumieť tomu, kto sa mu zveruje. „My však často pri rozhovore s druhými používame filter vlastných skúseností, namiesto toho, aby sme sa snažili pochopiť, čo prežíva on. Naše reakcie, rady a odporúčania sa potom často nevzťahujú k tomu, čo potrebuje ten druhý, ale je to v podstate výpoveď o nás, ktorá síce môže byť užitočná, ale zrejme to nebude to pravé, čo druhý hľadal,“ hovorí psychologička Katarína Lomská Filasová.