Byť atraktívny nie je vždy len vecou názoru iných. Ide o omnoho väčší komplex vlastností, ako výzorových, tak aj charakterových. Miera atraktívnosti sa totiž nemeria len fyzickou krásou, ale aj charizmou či sympatiami. Ako aj vy máte občas tendenciu o svojej atraktívnosti pochybovať, prinášame zopár zaujímavých a trefných znakov, ktoré vás presvedčia o opaku.

Ľudia sú k vám priateľskí

V prítomnosti samých cudzích ľudí sa pochopiteľne nikto necíti príjemne. No v tejto pozícií nemusíte zostať večne a už vôbec nie vtedy, ak na ostatných pôsobíte atraktívne. Vtedy sa totiž aj úplne cudzí ľudia snažia s vami nadviazať rozhovor, zoznámiť sa, či prípadne prihovoriť. A nemusí ich k tomu motivovať trebárs skvelá postava či dokonalý mejkap. Častokrát ich môže zaujať vaša charizma, sebavedomie, či vystupovanie. Aj to napovie veľa o tom, ako na svoje okolie pôsobíte.

Ľudia sa s vami snažia nadviazať očný kontakt

Okrem toho, že sa k vám ľudia prihovoria, v prípade, že na nich pôsobíte atraktívne snažia sa s vami tiež nadviazať a udržiavať očný kontakt. Zväčša ide o krátky, no intenzívny pohľad, ktorý býva zakončený miernym úsmevom. Samozrejme, ak na niekoho pôsobíte maximálne príťažlivo, snaží sa očný kontakt udržiavať dlhšie a ak je toto hľadenie si do očí vzájomné, väčšinou sa posunie k rozhovoru, či komplimentom.

Hovoria o vás vo vašej prítomnosti

Ak ste raz objektom záujmu nejakého konkrétneho človeka, ten využije každú príležitosť, aby o vás hovoril. Samozrejme, ak o vás hovorí bez vašej prítomnosti, je to pre vás bezpredmetné, no ak k tomu dochádza naopak práve vtedy, ak ste prítomná v miestnosti, môže to niečo naznačiť. A vo väčšine prípadov to, že vás vníma atraktívne či dokonca o vás má záujem. Poznámky, ktoré padnú  na vašu adresu sú však vždy milé a vždy vás potešia.