Vstupu do dospelosti sa nedá vyhnúť. Sprevádzajú ho rôzne príbehy, ktoré nie sú vždy pekne nalinajkované podľa striktných pravidiel. Na druhej strane sú znakom vkročenia do dospelosti, prevzatia zodpovednosti, odchodov, ale i návratov. 

Obdobie prechodu z detstva a adolescencie do sveta dospelých je pre každého kľúčovým obdobím života. Laicky povedané: „Ako sa v dospelosti zapíšeš počas prvých rokov, tak sa ti bude žiť.“  Skupine mladých dospelých sa však nevenuje toľko pozornosti, akoby sa malo. Psychológia ranej dospelosti je málo rozvinutá. Máme preto k dispozícii len obmedzené množstvo bezpečných záverov a informácií. 

Niekoľko faktov a ranej dospelosti

Dospelý vek sa delí na niekoľko etáp. Viacerí autori zhodne označujú ranú dospelosť približne od 20. do 30. roku života. Toto obdobie je pre človeka prechodným obdobím medzi adolescenciou a plnou dospelosťou.Hlavnými charakteristikami ranej dospelosti sú odchod od rodiny a založenie vlastnej, alebo život v partnerskom zväzku.

V tomto veku si mladí potrebujú doriešiť vlastný konflikt identity. Autor teórie psychosociálneho vývinu Erik Erikson na túto tému povedal: „Iba človek s vyriešenou otázkou vlastnej identity dokáže nad- viazať plnohodnotný vzťah s iným človekom.“ Je to obdobie, kde ide o akési stotožnenie sa s rolou dospelého, posilnenie vlastnej identity a vymedzenie si vlastných cieľov. Veľmi dôležitým aspektom je tiež nadobúdanie zodpovednosti za kariéru a voľba povolania.