Niektorí rodičia svojim ratolestiam dávajú prílišnú voľnosť, iní zase presadzujú tie najprísnejšie pravidlá. Kde však nájsť tu správnu zlatú strednú cestu a ako by mala vyzerať? 

Zlatá stredná cesta

Psychológovia sa často stretávajú s rodičmi, ktorí sú výchovou svojho dieťaťa psychicky úplne vyčerpaní. Hoci chcú pri výchove robiť všetko najlepšie, zdá sa im, že z ich detí vyrastajú malí agresori. „Je zaujímavé, že agresivita sa u detí začína prejavovať až od osemdesiatych rokov. Do tej doby prevažovali medzi problémovými deťmi skôr deti úzkostné, neschopné, takí ustráchanci či obetní baránkovia,“ tvrdí detská psychologička Jiřina Prekopová a dodáva: „Rodičia sú svojimi deťmi zotročení. Nevedia, ako ďalej. Do vnútra svojho dieťaťa sa nedokážu dostať ani láskavým správaním, ani pochvalou, ani pokarhaním. Sú to často rodičia, ktorí občas ľutujú, že svoje dieťa priviedli na svet.“

Svoje deti budem vychovávať úplne inak!  Tiež ste si to v detstve vraveli? A po pár rokoch rodičovstva ste sa pristihli, že vlastne používate tie isté slová a opakujete podobné chyby ako vaši rodičia? Niekedy možno robíte dobre. Mnoho rodičov však na základe toto zvolí príliš voľný prístup a ich dieťa nemá žiadny denný režim, čo je chybou. Deti totiž potrebujú istotu a práve tu im dá nastavený harmonogram. Tvrdé autoritatívne poňatie výchovy iste nie je v poriadku, preto zvoľte zlatú strednú cestu.

Pre každé dieťa, najmä nepokojné, je dôležitý pevný denný režim už od útleho veku. Malo by byť automatické, že sa v určitú hodinu robia určité veci a že istý čas je vyhradený na učenie, iný na hranie. Aj v škole musí dieťa poznať hranice a jediné miesto, kde ich môže spoznať, je jeho rodina. Voľná (Free) výchova býva často skôr výhovorkou rodičov, ktorí na deti nemajú dosť času. Vo výchove sú dôležité predovšetkým prvé tri roky života, už vtedy sa musí dieťa naučiť privykať určitým pravidlám. Ak sa nenaučí zavčasu poslúchať rodičov, v škole narazí hneď v prvej triede na veľké problémy.