Za všetkým hľadaj ženu? Ženy majú väčšiu moc, ako väčšina z nich vôbec môže tušiť. Už len ich prítomnosť ovplyvňuje názory a správanie mužov, ktorí žijú v ich blízkosti. Chcete vedieť ako? Pozrime sa nato skŕz jednotlivé roly žien.

Ako dcéry

Čerství otcovia si to očividne vôbec nepripúšťajú, ale ich budúce postoje a niekedy aj volebné preferencie závisia do toho, či sa im narodí chlapec alebo dievča. Sociologické štúdie ukazujú, že novopečení oteckovia dcér sa vo svojich názoroch zvyčajne posunú liberálnejším smerom a viac podporujú rovnoprávnosť žien vo všetkých sférach života. Aj keď predtým hlásali, že ženská patrí len k hrncom, po narodení dcérky túto teóriu opúšťajú. Svojmu dievčatku totiž chcú dopriať čo najväčšie možnosti. Sú ochotnejší vykonávať domáce práce ako oteckovia malých chlapcov. A ak vo svojej práci zastávajú manažérske posty, svojim podriadeným veľkorysejšie zvyšujú platy – predovšetkým ženám.

Ako sestry

Zatiaľ čo narodenie dcéry pre muža zvyčajne znamená väčšie sympatie k rovnoprávnosti žien, prítomnosť sestry v jeho živote signalizuje pravý opak. Muži, ktorí v detstve vyrastali so svojou sestrou, sú v dospelosti konzervatívnejší a viac obhajujú tradičnú predstavu, že žena má sedieť doma a starať sa o rodinu. Prečo? Výskum psychológov zo Stanfordskej univerzity ukázal, že kameň úrazu je v rozdelení domácich prác v detstve. Ak je malý chlapec vo svojej rodine pravidelne svedkom toho, že sestra musí častejšie umývať riad, vysávať a viac pomáhať mame len preto, že je dievča, veľmi pravdepodobne sa podľa tohto vzorca bude chcieť riadiť aj v dospelosti.

Ako manželky

Muži, ktorí majú manželku v domácnosti, častejšie obhajujú diskriminačné praktiky na trhu práce. Firmy, v ktorých pracuje veľa žien, posudzujú ako menej spoľahlivé, a nedôverujú ženským manažérkam. Ak v práci majú nejakú moc, často sú to práve oni, ktorí zatrhnú povýšenie kvalifikovaným kolegyniam. Môžeme si položiť otázku, či za to skutočne môže fakt, že majú partnerku v domácnosti. Skôr to bude naopak: vyberajú si ženu, ktorá odpovedá ich videniu sveta.