Rozumová inteligencia je pochopiteľne považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú nielen život, ale úspech, uplatnenie, ba dokonca aj šťastie človeka. Napriek tomu sa mnoho ľudí, aj keď možno nevedome dopúšťa toho, že svoje IQ znižuje. Ktorá jedna vec za to môže?

Toto nové zistenie, ktoré vedci opísali len na začiatku tohto roku zaiste mnohých prekvapilo. Štúdiu, ktorú publikoval portál Spring vyvolala mnoho dohadov medzi ľuďmi, či sa ich to už priamo týkalo alebo nie.

Výskum, ktorý prebiehal 9 rokov analyzoval spolu 172 mužov, ktorí boli sledovaní dlhú dobu, preto výsledky tejto štúdie možno považovať za relevantné. Ukázalo sa, že tí z nich, ktorí počas tejto doby pravidelne a často pili alkohol mali nižšie IQ ako tí, ktorí abstinovali. Ba čo viac, štúdia prekvapila ďalším zistením. Ukázalo sa, že nielen alkohol značne spôsobuje znižovanie IQ. Jeho kombinácia s fajčením môže byť ešte odstrašujúcejšia. Na konci výskumu sa ukázalo, že ľudia ktorí fajčia a na dennej báze popíjajú alkohol, mali zhoršenú pamäť a taktiež dosiahli nižšie skóre pri riešení rôznych problémov.

Zlozvyky škodia

Fajčenie sa nepovažuje za zlozvyk len tak pre nič za nič a táto nová štúdia to len potvrdzuje. Fajčenie totiž spolu s nadmerným požívaním alkoholu má na mozog veľmi negatívny vplyv a spomaľuje jeho fungovanie. „Presný mechanizmus vplyvu fajčenia a alkoholu na vyššie mozgové funkcie nie je stále objasnený, ale môže zahŕňať neurochemické účinky aj poškodenie krvných ciev, ktoré zásobujú mozog. Ten následne nefunguje ako má, čo vedie k znižovaniu inteligenčného kvocientu a k zníženiu jeho neurokognitívnych funkcií, “ hovorí spoluautor, profesor Robert Zucker.