Láska medzi rovesníkmi

Štúdia teda jasne poukazuje na to, že ak sú partneri v rovnakom veku majú väčšiu záruku šťastného a stabilného vzťahu. Za pomerne akceptovateľný sa však berie aj vekový rozdiel medzi partnermi do 3 rokov. Partneri, ktorí sú vekovo rovnakí alebo minimálne podobní, si toho majú viac čo povedať. Keďže vyrastali v takmer rovnakom časovom období môžu spolu zdieľať rôzne spomienky a príhody. V druhom prípade, teda ak je medzi partnermi príliš veľký vekový rozdiel, nevedia si niektoré z nich napríklad predstaviť. Ťažko budete hovoriť o revolúcii niekomu, kto sa narodil až po nej alebo nezažil ani milénium a vy áno.

Z toho vyplýva, že rovesníci predsa len budujú harmonickejšie vzťahy. No treba povedať, že to nemusí byť v každom jednom prípade pravidlom. Z veľkej časti to závisí aj od partnerov. Hoci štatistiky sú štatistiky, existujú aj prípady šťastných párov s väčším vekovým rozdielom. Odborníci však dokazujú, že čím bližšie sú si partneri vekovo, tým je väčšia šanca na šťastný vzťah.

Foto: Shutterstock