Večná otázka. Aký vekový rozdiel je ideálny? Keď je jeden z partnerov výrazne mladší, veľa ľudí to pobúri a začnú hľadať dôvody, prečo sú tí dvaja vlastne spolu. Ak majú podobný vek, tak ľudia vravia, že ich ubije stereotyp. Nájdeme vôbec na túto otázku uspokojivú odpoveď?

Novodobá kultúrna tradícia

V dobe, kedy sme si partnerov do života nevyberali tak celkom sami, ale keď do toho hovorili rodiny, fungoval najčastejšie model starší muž a mladšia žena. Svadba pripomínala často skôr obchodnú transakciu, do ktorej on prinášal svoj vysoký vek, symbolizujúci životné skúsenosti a finančné zázemie. Nevestiným najväčším prínosom potom, naopak, bývala mladosť zaručujúca plodnosť a tiež relatívnu poslušnosť voči manželovi. O tom, či tí dvaja spolu budú šťastní, nikto veľmi nepremýšľal.

Zmena prišla až v druhej polovici 20. storočia. O príval slobody sa okrem iného postaralo hnutie hippies, vlna ženskej emancipácie a celkové nastavenie spoločnosti, v ktorom sa postupne otočilo aj dlho funkčné „starší má pravdu a je múdrejší“. Pretože, kto dnes uvádza do obrazu? Tí starší sú skôr pozadu. Muži rovnako ako aj ženy. A aj tento fakt zasiahol do skutočnosti, že si skôr vyberáme partnerov podľa modelu „svoj k svojmu“, čo napr. dokazuje zistenie, že v dnešnej Európe je priemerný vekový rozdiel medzi manželmi tri a pol roka, zatiaľ čo v USA dokonca len 2,3 roka.

Zvýšená tolerancia?

Na druhej strane máme za sebou už aj obdobie, kedy sme sa, naopak, cez prsty dívali na všetky páry, ktoré z tohto nízkeho vekového rozptylu vystúpili. Celkovo sa totiž v našej spoločnosti zvyšuje tolerancia voči akýmkoľvek odlišnostiam – vo vzťahoch aj mimo nich. Nehľadiac na to, že sa zvyšuje naša dlhovekosť a už nie je pravda, že by nám vydržal jeden partner na celý život. Zatiaľ čo kedysi spolu partneri žili bok po boku „celý život“ trebárs desať rokov, dnes by celoživotné partnerstvo mohlo trvať pokojne aj päťkrát dlhšie, a to už je takmer proti ľudskej prirodzenosti.

Preto sa rozvádzame a potom nezriedka prichádzajú na rad práve tie zväzky, v ktorých je vekový rozdiel najvýraznejší. Zväzky, ktoré sú minimálne pre jedného zo zúčastnených tými druhými alebo tretími partnerstvami! A aké úskalia so sebou jednotlivé vekové vzťahové varianty prinášajú?

On je starší, ona (výrazne) mladšia

V tomto prípade existuje len jediný fungujúci model, ktorý je založený na tom, že mladšia žena bude voči svojmu výrazne staršiemu partnerovi svojím spôsobom submisívna. Čo na druhej strane predpokladá, že na dotyčnom mužovi bude mať čo obdivovať – často to býva buď žiarivá kariéra, alebo tučnejšie bankové konto. Každopádne to ale musí byť ona, ktorá sa prispôsobí jeho životnému tempu, prijme celoživotné návyky dotyčného.