Možno sa traduje, že medzi priateľmi by mala panovať úplná úprimnosť a že svojej najlepšej priateľke môžete povedať úplne všetko. Niekedy to však nemusí byť pravda, alebo, lepšie povedané, niektoré slová by ste pred tým, ako ich vyslovíte, mali poriadne zvážiť. Poďme si to ukázať na konkrétnych príkladoch.

Podvádzanie partnera

Ste v rozpakoch, ak si myslíte, že viete o tom, že je váš priateľ, alebo priateľka podvádzaná. Podľa odborníčky však nie je vždy vhodné zasahovať priateľom do ich intímnych vzťahov a dokonca hovoriť o nevere. Mimochodom, viete že je to naozaj tak? Avšak, ak by sa vás to priateľ na rovinu spýtal, potom je možno lepšie prerušiť mlčania. Vždy však ide o morálnu dilemu a teda neexistuje jednoznačná odpoveď, čo je správne. 

Keď sa chce rozísť s partnerom/partnerkou

Dobrý priateľ by mal svojich blízkych podporovať, a to aj v prípade, že sa mu ich rozhodnutie na prvý pohľad javí ako zlé. Podporiť priateľa v tomto rozhodnutí môžete, avšak nikdy mu priamo neraďte, aby sa rozišiel, kým o tom nezačne uvažovať on sám. Celú situáciu si radšej spoločne preberte a zmapujte. Pomôžte im zapojiť rozum a nie ich nabádať, aby toho hlupáka, či kravu nechali tak. 

Keď zomrie niekto blízky