Láska je nevyspytateľná. Hovorí sa, že nikto nevie, kedy vás stretne a ani to, kto sa stane vašim vyvoleným. No predsa to nie je úplná pravda. Nedávna štúdia totiž zistila, že skutočne existuje ideálny vek na nájdenie životného partnera. Aký to je? A čo teda urobiť, ak tento vek práve prežívate?

Láska kvitne v každom veku - alebo nie?

O životnej láske sa zvykne hovoriť, ako o niečom, čo každého aspoň raz v živote určite postretne. Je to však pravda? Naozaj má každý z nás záruku, že stretne tú pravú osobu? Aj keby tomu tak bolo, mnoho ľudí zaujíma ďalšie dôležitá otázka: “Kedy?”

Aj na základe tohto fenoménu sa analyzovalo mnoho údajov a tie zistili prekvapujúce výsledky. Jedným z nich bol aj vek, v ktorom je najpravdepodobnejšie, že človek stretne lásku svojho života. Na tejto štúdii sa podieľaľa matematička Hannah Fryová, z University of London a autorka knihy The Mathematics of Love. Jej výsledky boli nielenže prekvapujúce, ale pre niektorých možno aj potešujúce. V štúdii sa totiž zistlo, že ľudia stretnú toho pravého a celoživotného partnera najčastejšie v 27. roku života alebo tesne po ňom.

Ako dospela práve k takémuto číslu? Prečo je to práve 27 rokov, keď nejde ani o významný míľnik v živote či okrúhle jubileum? Nuž, matematička Hannah Fryová to vysvetľuje takto: “Ľudia pred 27. rokom života zväčša nebudujú dlhodobé vzťahy s vyhliadkami do budúcna. Do tohto veku je ťažké pochopiť po čom skutočne túžia. Naopak, po 35. roku je hľadanie partnera náročné kvôli silnému životnému postaveniu a predošlým neúspešným vzťahom.”