Určite poznáte viacerých ľudí, ktorí sú milí, prívetiví a vždy ochotní pomôcť. Ich tvár však veľa času pôsobí na prvý pohľad arogantným, povýšeneckým a odmeraným dojmom. Odhalíme vám, čo je za tým. Ide totiž o všeobecne známy jav menom „resting b**ch face“.

Čo je dôvodom?

Dôvod takej zásadnej odlišnosti medzi duševným rozpoložením a výrazom na tvári je pomerne prozaický: nedokážeme sa nepretržite sústreďovať na to, ako sa tvárime, teda aspoň tá mentálne zdravšia časť z nás. A okrem toho sme podvedome presvedčení o tom, že naša tvár vyzerá presne tak, ako sa cítime, čo nemusí byť vôbec pravda. Predovšetkým vo chvíli, keď sme uvoľnení a nesnažíme sa vyjadriť vôbec žiadnu emóciu.

A pretože niet témy, do ktorej by sa nepustili americkí vedci, aj syndróm RBF má dnes okrem psychologického i seriózne vedecké vysvetlenie. Do jeho hľadania sa pustili dvaja behaviorálni vedci Jason Rogers a Abbe Macbeth, ktorí svoj výskum robili pre inštitút Noldus Information Technology. Na desaťtisíc ľudských tvárach skúmali osem základných ľudských emócií: šťastie, smútok, hnev, strach, prekvapenie, znechutenie, opovrhnutie a – pre syndróm RBF tú najdôležitejšiu – neutralitu. Spoločne potom pre každý z pocitov definovali mapu 500 bodov na tvári, pričom s výrazom, ktorý respondenti označovali ako neutrálny, sa v najvyššom percente zhodovali výrazy tváre znechutenia, opovrhnutia a smútku.