Zvykne sa hovoriť, že zmena je život. Ak sa týka zmeny vzhľadu či výzoru je to podľa mnohých v poriadku, no ak sa zmení vaša osobnosť, zrazu ide o nejaký problém. Zvyknú vám ľudia vo vašom okolí hovoriť, že ste sa akosi zmenili? Nemusíte si z toho robiť ťažkú hlavu, pretože to, že je to možné a prirodzené potvrdila dokonca aj veda.

Počas uplynulých storočí a desaťročí sa osobnosť človeka nejakým spôsobom považovala za nemeniteľnú a stálu. Medzi tým, kým ste boli v 15 a 65 rokoch by ste zrejme ani nenašli rozdiel. Až v priebehu posledných dvadsiatich rokoch sa však ukázalo, že osobnosť človeka ako taká, je premenlivá. Štúdiom tohto objavu sa začala zaoberať kognitívna a behaviorálna veda, ktorá prináša zaujímavé a prekvapujúce poznatky o ľudskom mozgu a správaní.

Zmena čaká na každého

Táto štúdia sledovala zmeny osobností počas dlhých 50 rokov života a zistila, že kým určité prvky a vlastnosti osobnosti zostávajú rovnaké, iné sa plynutím času menia. “Osobnosť človeka je relatívne stabilná, ale zároveň premenlivá. Táto miera stability a premenlivosti je však pre každého jedinca špecifická, “ uvádzajú autori vo svojej štúdii.  Štúdia čerpala údaje z Project Talent Personality Inventory, teda z úložiska osobnostných dát o viac ako 400-tisíc ľuďoch, zhromaždených počas 50-ročného obdobia. Práve vďaka tomu sú výsledky tejto štúdie skutočne relevantné.