Skoro každý človek sa hanbí a drvivá väčšina ľudí má trému. A ak nie, niečo s nimi nie je celkom v poriadku. Tréma dokáže vybičovať ku špičkovým výkonom, ale môže človeka aj úplne paralyzovať. Môžete ju v takom prípade vôbec ešte ovládnuť, alebo ste pri vystupovaní na verejnosti navždy odsúdení na neúspech?

Môžeš sa hanbiť

Stud a trému prežíva každý človek, a to už od detstva. Asi ťažko by sme hľadali niekoho, kto sa v detstve nestretol zo strany rodičov a ďalších vychovávateľov s výrokmi typu: ‚Že sa nehanbíš!‘ Alebo: ‚Mal by si sa hanbiť!‘ Čím častejšie nám naše okolie podsúvalo také posolstvo, čím viac na výkon bolo orientované a čím viac kritiky sme sa dočkali, tým väčší stud a tréma nás zrejme budú v dospelosti trápiť.

Preto - ak ste v úlohe rodičov - odporúča sa, aby ste sa snažili aspoň občas pristihnúť svoje deti pri niečom, za čo ich môžete pochváliť. Aj ocenenie by však malo byť niečím podložené. Pre život nebude najlepšie pripravené ani dieťa, ktoré je permanentne kritizované, ani to bezvýhradne chválené. Podstatné je vedomie, že úspech je možný a že po neúspechu môže nasledovať zasa úspech.

Zdravá tréma

Kto sa nikdy za nič nehanbí, ten si je prinajmenšom príliš istý sám sebou. Ľudia bez studu často odmietajú brať ohľad na svoje okolie, čo z nich nerobí práve obľúbených. Väčšina z nás sa však hanbí. Líšime sa v tom, v akej miere a za čo. A aj v tom, akým spôsobom stud prežívame. Zjednodušene povedané: či máme trému, alebo nie. Tréma nemusí byť len negatívna. Veľa ľudí sa práve vďaka nej vybičuje k lepším výkonom, pretože ich myseľ je sústredenejšia.