Muži, sa na rozdiel od žien, pri výbere spriaznenej duše neriadia takmer nekonečným zoznamom ideálnych vlastností. V tomto sú proste jednoduchší a dávajú prednosť skôr reálnym okolnostiam. Kým vzhľad je prvotným faktorom, ktorý zaujme, charakterové vlastnosti sú dôležité pre udržanie vzťahu a jeho fungovanie najmä z dlhodobého hľadiska. Aké vlastnosti sú pre mužov pri výbere životnej partnerky dôležité?

Úprimnosť

Úprimnosť je vo všeobecnosti považovaná za jednu zo základných predpokladov zdravého vzťahu.  Nedávny výskum zistil, že vnímaná čestnosť ovplyvňuje aj úsudky fyzickej príťažlivosti, čo súvisí s faktom, že úprimní ľudia sú vnímaní ako príťažlivejší a vhodnejší pre vzťahy. V štúdii účastníci považovali „čestných“ ľudí takisto za zdravších a láskavejších. Muži považujú úprimnosť za veľmi dôležitú vlastnosť budúcej partnerky. Výskum tiež ukázal, že muži sú napríklad viac citliví na neveru ako ženy, pravdepodobne z evolučných dôvodov. Takisto sa dokázalo, že pri odhalení nevery, muži ukončia vzťah skôr, ako ženy.

Prečo teda nehovoriť pravdu od začiatku? Vedzte, že ten pravý človek zvládne vašu pravdu. Ak neviete ako o niečom hovoriť, povedzte to tak ako to je, bez toho, aby ste museli klamať. Svojho partnera požiadajte, aby bol k vám takisto úprimný. Koniec koncov, vzťah bez úprimnosti, je vzťah s mnohými tajomstvami a dlho nevydrží.

Starostlivosť

Pri výbere životnej partnerky je pre muža dôležité, aby bola partnerka ochotná a starostlivá a aby sa o neho dokázala dobre postarať.  Z toho vychádza aj predpoklad, že v budúcnosti sa bude schopná postarať o deti a domácnosť. Napríklad, ak sa partnerka každé ráno zmieta pripraviť kávu alebo raňajky, je viac ako pravdepodobné, že muž si partnerku s takmer nulovou starostlivosťou nevyberie. Muž jednoducho potrebuje vedieť a vidieť prejavy starostlivosti. Takisto si pri výbere partnerky všíma jej starostlivé správanie k iným ľuďom, napríklad v rodine alebo medzi priateľmi.

Láskavosť

Relevantnou charakteristikou vhodnej partnerky je schopnosť preukázať svoj záujem o iných. Vo výskumnej štúdii, ktorú vypracoval David M. Buss z Univerzity v Texase, sa zistilo, že láskavosť bola na celom svete jednou z najžiadanejších vlastností pri výbere životného partnera. Štúdia uviedla toto: „Láskavosť je spojená so záujmom o dlhodobé vzťahy, schopnosťou formovať spoločenské zväzky a empatiou pri výchove detí.“ Takže aj muži pri výbere svojej životnej partnerky zvažujú túto stránku. Je to preto, že muža zaujme skôr žena, ktorá je láskavá k iným ľuďom namiesto prejavovania svojho ega. Evokuje to, že je schopná empatie, ktorá je v dlhodobom vzťahu veľmi potrebná. Malé akty láskavosti ako vyjadrenie záujmu o iných a zaobchádzanie s inými s rešpektom sú jasnými spôsobmi, ktoré zaujmú.