Zaberú vám len 45 minút, ale takmer určite vám pomôžu prehĺbiť začínajúci alebo už existujúci vzťah. Profesor Arthur Aron z americkej State University of New York tento súbor otázok vytvoril s cieľom zblížiť akékoľvek dve ľudské bytosti, ktoré si na ne spoločne úprimne odpovedia. Vyskúšajte si na ne vzájomne odpovedať s partnerom, kamarátkou alebo novou známosťou.

Séria 1

1. S kým by ste chceli ísť na večeru, keby ste si mohli vybrať kohokoľvek na svete?

2. Chceli by ste byť slávni? A vďaka čomu?

3. Kým zodvihnete telefón, skúšate si dopredu, čo poviete? A prečo?

4. Ako si predstavujete dokonalý deň?

5. Kedy ste si naposledy spievali len tak sami pre seba? A pred niekým iným?

6. Keby ste moli žiť 90 rokov a posledných 60 rokov svojho života si udržať buď telo alebo myseľ tridsaťročného človeka, čo by ste si vybrali?

7. Máte tajnú predtuchu, ako zomriete?

8. Vymenujte tri veci, ktoré vy a váš partner máte zrejme spoločné.

9. Za čo ste v živote najviac vďačný?

10. Keby ste mohli zmeniť čokoľvek na tom, ako ste boli vychovávaní, čo by ste zmenili?

11. Počas štyroch minút opíšte čo najpodrobnejšie partnerovi svoj životný príbeh.

12. Ak by ste sa mohli zajtra prebudiť a získať nejakú novú schopnosť alebo vlastnosť, čo by to bolo?

Séria 2

13. Keby ste sa mohli z krištáľovej gule dozvedieť pravdu o sebe, svojom živote, o budúcnosti alebo čokoľvek iné, čo by ste chceli vedieť?

14. Je niečo, o čom už dlho snívate, že to urobíte? Prečo ste to ešte neurobili?

15. Čo najväčšie ste v živote dokázali?

16. Čo si najviac ceníte na priateľstve?

17. Aká je vaša najvzácnejšia spomienka?

18. Aká je vaša najhoršia spomienka?

19. Keby ste vedeli, že o rok náhle umriete, zmenili by ste niečo na spôsobe, ako žijete? Prečo?

20. Čo pre vás znamená priateľstvo?

21. Akú úlohu vo vašom živote hrá láska a náklonnosť?

22. Povedzte si s partnerom navzájom päť vecí, ktoré na ňom pokladáte ako pozitívne.

23. Aké blízke a vrelé sú vzťahy vo vašej rodine? Myslíte si, že vaše detstvo bolo šťastnejšie ako detstvo ostatných ľudí?

24. Aký máte pocit zo vzťahu so svojou matkou?