Staviate sa do úlohy obete? Správate sa ako obeť? Možno práve teraz premýšľate s odpoveďou na tieto otázky. Tento jednoduchý test vám na ne poskytne odpoveď. Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi, pre obeť charakteristickými rysmi a spočítať, koľko z nich u seba nájdete.

Test

1. Málokedy sa na niekoho otvorene rozhneváte, miesto toho sa ustavične sťažujete alebo trucujete.

2. Keď vám niekto navrhne alebo ponúkne pomoc s niečím, čo vás trápi, vždy na jeho nápadoch nájdete niečo, prečo vám nemôžu byť užitočné.

3. Nehovoríte druhým, čo vás trápi. Miesto toho chodíte okolo, tvárite sa nešťastne a nútite tak druhých páčiť z vás informácie.

4. Napriek tomu, že sa vás partner snaží milovať a utešovať, máva pocit, že to nepomáha a že to dokonca ani nezmierňuje vašu večnú nespokojnosť.

5. Vždy si nájdete dôvod na nespokojnosť, sotva ubehne deň alebo týždeň bez toho, aby sa stalo niečo, prečo dostanete zlú náladu.

6. Často sa ľutujete, nechápete, prečo vás stretávajú samé nepríjemnosti.