Siekt je na celom svete viacero. Prezentujú sa ako spoločenstvá, ktoré majú božskú silu, pomôžu nájsť odpovede na dôležité životné otázky a dokážu konať zázraky. Z ľudí tak vedia vytiahnuť niekedy aj celý majetok a zničiť im život. Prečo v dnešnej dobe, ktorú považujeme za technickú a racionálnu, podliehame lacným zvodom siekt?

Sú všetky sekty zlé?

Ľuďom sa pri slove sekta vybaví viacero prídavných mien ako podozrivé, nenormálne, hlúpe, nebezpečné, odsúdeniahodné, trestuhodné a podobne. „Sekta je pejoratívny, negatívny výraz pre náboženské spoločenstvo, ktoré väčšinová spoločnosť z nejakého dôvodu neprijíma. A priori to neznamená, že sekta sama o sebe je zlá. Znamená to, že väčšina ľudí sa od nej týmto slovom dištancuje, že ju chápe ako niečo provokujúce a protestné,“ tvrdí religionista Zdeněk Vojtíšek 

„Dôvody chápania niektorých nových náboženských spoločenstiev ako siekt môžu byť oprávnené a neoprávnené. Keď niekto použije slovo sekta, môže sa za tým skrývať stereotyp alebo neinformovanosť, ale môže za tým byť i určité spoločenské ohrozenie. Zo samotného označenia sekta však kvalitu danej skupiny nepoznáte – musíte sa vždy pýtať ďalej: prečo je toto slovo použité, čo je predsudok, ako sa daná skupina profiluje, čím môže byť nebezpečná a tak ďalej,“ dáva na pravú mieru odborník.

Prečo ľudia tak ľahko podľahnú

Skoro každý sa niekedy ocitol v situácii, keď premýšľal nad svojím bytím alebo keď chcel zásadne zmeniť svoj život. Túžba zmeniť život je prirodzená: znamená totiž vývoj a každý, kto má pocit, že v nejakom bode svojho života ustrnul, máva potrebu urobiť niečo zlomové. Pomáhame si rôzne. Veľa ľudí siahne po knihe, niekto sa prihlási do televíznej reality show a iný sa na ulici pustí do diskusie so svedkami Jehovovými. „Vábeniu radikálnych náboženských skupín najčastejšie podliehajú ľudia neistí, izolovaní alebo tí, ktorí majú potrebu nejakej radikálnej životnej zmeny. Spoločenstvo ich nielen zbaví neistoty, ale aj ťarchy zodpovednosti za tisíce denno-denných rozhodnutí. Každý človek sa môže – či už vedome alebo nevedome – ocitnúť v neistote alebo nechuti niesť zodpovednosť za svoj život, všeobecne však bývajú ohrozenejší ľudia vzdelaní, inteligentní, premýšľaví a citliví, pretože tí sa s neistotami a závažnými otázkami ohľadne ľudského bytia zaoberajú viac ako ostatní,“ tvrdí špecialista.

A psychologička Martina Tichá k tomu dodáva: „Príslušnosť k náboženskej skupine je nebezpečná svojím nátlakom, manipulovaním s ľuďmi (často skrytým) a akýmsi „nasycovaním“ blahodarného pocitu, že niekam patrím. S niečím podobným sa dá s trochou nadhľadu stretnúť i pri sledovaní niektorých TV programov, u ľudí podliehajúcich televíznym reklamám alebo u tvrdého jadra športových fanúšikov jedného tímu.“ Príslušnosť k určitej sekte podľa nej umožňuje dať životu určitý poriadok a štruktúru. Na toto lákadlo sa ľahko chytia hlavne tí, ktorí v sebe nenachádzajú vnútorný poriadok – napríklad pod vplyvom nevhodnej výchovy alebo traumatizujúcich zážitkov. Keď potom osobnostná kríza pominie, nestačia sa čudovať, čože sa to stalo.