O introvertoch panuje veľa stereotypných názorov. Napríklad, že takíto ľudia sú antisociálni, nepriateľskí, plachí alebo osamelí. Kvôli tomu, že sú jednoducho trochu iní, často bojujú s tým, že im ľudia nerozumejú. Vnímanie introvertov zo strany spoločnosti by sa však malo vymaniť zo stereotypov, pretože v mnohých prípadoch je introverzia skutočnou výhodou. 

Podľa Dr. Jennifer Kahnweilerovej, autorky diela Introvertný líder: Stavajte na vašej tichej sile, sú introverti ľudia, ktorí svoju energiu získavajú zo samotného času stráveného osamote. Je to akýsi spôsob, ktorým si dobíjajú „batérie“. Štúdia z roku 2008 uverejnená v časopise Journal of Motor Behaviour zistila, že introvertom trvá spracovanie informácií dlhšie ako extrovertom. Dr. Kahnweilerová vidí príčinu v tom, že introverti spracovávajú informácie premyslenejšie ako extroverti a potrebujú viac času na pochopenie myšlienok, než sa presunú k novým. Pri introvertoch ide skutočne o uznanie cenných vlastností, v ktorých oproti zvyšku populácie vynikajú. Viete, ktoré to sú?

Sú dobrí poslucháči

Introverti sú prirodzení adepti na aktívne počúvanie. Kým extrovertní ľudia majú tendenciu skákať do reči, introverti robia pravý opak. Najskôr toho druhého vypočujú, spracujú informácie a až následne poskytnú svoje vyjadrenie. „Nerobia to preto, že sú sebeckí alebo sa nezaujímajú, ale preto, že spracovávajú informácie interaktívne.“ hovorí Dr. Laurie Helgoe, autorka významnej štúdie na túto tému. Táto zručnosť introvertom umožňuje počúvať, pochopiť a poskytnúť dôkladne zvážené informácie opačnej strane.

Najskôr myslia, potom hovoria

Schopnosť rozumne vyberať svoje slová je ďalšia príznačná vlastnosť introvertov. Svoje myšlienky formulujú o čosi dlhšie ako extrovertní ľudia, čím sa kvalita ich slov a názorov podstatne zvyšuje. „Niektorí ľudia hádžu svoje myšlienky náhodne a bezhlavo, čoho dôsledkom je, že im nerozumie okolie a často ani oni sami. U introvertov je to presne naopak.“  hovorí. Dr. Kahnweilerová. Podobne to platí aj pre sociálne siete. Introverti sú na sociálnych médiách opatrnejší, pretože svoj život si vo veľkej miere nechávajú len pre seba.