Financie boli, sú a vždy budú pre život potrebné. No vedeli ste, že to aké príjmy máte môže závisieť aj od toho, či máte partnera alebo nie? Aj keď sa vám to môže zdať absurdné, ukázalo sa, že ľudia, ktorí žijú vo vzťahoch sú skutočne bohatší a zarábajú viac ako tí, ktorí sú single. Ako je to možné?

Slobodných stále pribúda

Štatistiky hovoria jasne. Kým do roku 1990 žilo bez partnera len 29% ľudí, toto číslo sa postupom času zvyšuje a za posledných 30 rokov stúpla takmer o 10%. Podľa dát z roku 2019 žije bez partnera už 38% ľudí vo veku 25-54 rokov.  To sa však odzrkadľuje aj na výške príjmov. Tento fakt priniesla americká štúdia, ktorá tvrdí, že ľudia, ktorí žijú bez partnera zarábajú výrazne menej ako tí, ktorí sú vo vzťahu.

Zadaný = bohatý

Ak si toto tvrdenie prenesieme do čísel, zrejme budete prekvapení. Štúdia zistila, že slobodní muži zarábajú ročne v priemere až o 21 400 dolárov menej ako ich rovesníci, ktorí majú partnerky. U žien je tento rozdiel menej výrazný, ale predsa existuje. Rozdiel v príjmoch medzi zadanými a slobodnými ženami dosiahol 8 000 dolárov ročne, pričom je zrejmé, že lepšie sú na tom ženy, ktoré majú partnerský vzťah.

Ďalším zistením tohto vskutku zaujímavého až zarážajúceho prieskumu je, že ľudia, ktorí sú v partnerskom alebo manželskom vzťahu, majú častejšie vyššie vzdelanie ako ich slobodní rovesníci. S tým ide ruka v ruke aj lepšie uplatnenie na trhu práce, pričom sa ukazuje, že zadaní ľudia majú okrem vysokoškolského titulu aj menšie riziko nezamestania sa.