Existujú ľudia, ktorí sa snažia dostať za každú cenu na vrchol. Pre úspech by obetovali aj svoje zdravie. Potom sú však aj takí, ktorí si žijú pokojný život bez toho, aby ich zožierala túžba predbehnúť všetkých ostatných. Do ktorej skupiny patríte vy?

Porovnávanie s druhými

Túžba vyniknúť sa môže týkať všetkých oblastí ľudského života. Pre niekoho znamená úspech perfektná rodina, niekto ho meria podľa postupu v zamestnaní alebo výšky účtu. Nie každý je však ochotný venovať úspechu rovnaké úsilie, pretože nie každému sa tejto vlastnosti dostáva v rovnakej miere.

To, ako sa naša osobnosť bude v tomto ohľade vyvíjať, sa pritom nedá rozpoznať od raného detstva. Malým deťom záleží hlavne na výsledku a sú rady, keď za nich niekto trebárs postaví hrad z piesku. Vlastný výkon si totiž uvedomujeme a sme naň hrdí až po treťom roku živote. 

Potom sa celý život porovnávame a zrovnávame s druhými. Naše správanie, konanie aj jeho motívy sú ovplyvňované sociálne a môžu byť, pochopiteľne, ovplyvňované pozitívne aj negatívne. Takzvanú sieť motivačných znalostí si vytvárame celý život. Niektoré sa ukážu ako funkčné, niektoré nie, no podľa toho svoje ambície priebežne upravujeme.

Strach o budúcnosť

Rozhodujúcu časť ctižiadostivosti teda získavame v prostredí, kde rastieme, a výchovou. Podľa antropológov je základným faktorom, ktorý určuje našu mieru ambícií, predovšetkým rodina a zásadnú rolu pritom hrá spoločenské postavenie, v ktorom sa nachádza. 

Pri vykonaných výskumoch sa vychádzalo z rodín rozdelených na štyri základné skupiny: chudobné rodiny, rodiny strednej triedy, hornej strednej triedy a bohaté rodiny. Ukázalo sa, že pre členov prvých dvoch skupín sú prílišné ambície skôr zbytočným luxusom a bohaté rodiny ich nevyhnutne nepotrebujú. Najviac ambicióznych ľudí podľa záverov pochádza z hornej strednej triedy. Ako možné vysvetlenie môže byť fakt, že ľudia z takých rodín majú síce relatívne dobre zaistené ekonomické aj spoločenské zázemie, ale dopredu ich môže poháňať strach z toho, že by o to všetko mohli prísť. Snažia sa preto dostať ďalej, aby si zaistili slušné prostriedky, aby nemuseli mať obavy o svoju budúcnosť.