Svet je naplnený podobnými pokusmi o akúsi jednoliatosť, ktorú riadia štýly a odporúčania. Všetci sa to snažia nasledovať, ale intuitívne si v medziľudskom kontakte a vo vzťahoch vyberáme pravý opak. Tak kde je potom pravda?

Ktorých ľudí si vo vzťahoch a v obľúbenosti vyberáme?

V tímoch zvyknú byť populárni ľudia, ktorí sú ozajstní a pravdiví. Obľúbení členovia tímu sú takí, u ktorých máte jasno, čo si myslia a je to tiež na nich vidieť. Viete, že ich škála emócií sa pohybuje od radosti, prejavov humoru, nekontrolovaného smiechu a šťastia až po hnev, smútok, nie- kedy ľahostajnosť alebo ľahkú nevrlosť. Majú akúsi svoju pečať jedinečnosti. Ich pre- javy, komunikácia, formulácie slov alebo aj fyzické prejavy a celkové vyžarovanie človeka obsahuje niečo neopakovateľné, čo nás láka práve preto, lebo je to pravdivé a práve preto príťažlivé.

Presným opakom, ako už dokážete predpokladať, je snaha o dokonalosť, pokusy prispôsobiť sa priemeru, prejavovať snahu vyhovieť každému, byť s každým „zadobre“ a napĺňať niekedy náročné pravidlá okolia. Horšia verzia chýbajúcej autentickosti je manipulácia a tá sa prejavuje u ľudí, u ktorých neviete, čo si máte myslieť, pretože zväčša otvorene nevyslovia svoj názor. Mlčia, usmievajú sa alebo sú vo vyjadreniach čiernbieli. Keď je populárna biela, zvyknú povedať, ja som si myslel, že to bude biela, len na čo to zverejňovať? Ak je však populárna čierna, najlepšia formulácia je: Od začiatku som si myslel, že čierna, ale nechcel som ovplyvňovať ostatných. Rovnaký úsmev, rovnaké gestá, rovnaké podoby komunikácie nezávisle od nálady, sú niekedy mätúce. Niekedy pri nich neviete, na čom ste – preto sa im radšej rýchlejšie na chodbe vyhnete a vlastne ani neviete presne povedať prečo...?

Krok k samému sebe

Rozmanitosť patrí k človeku. Hocikoho v našom okolí, kto je skutočný, rozoznávame na diaľ- ku. Autenticky sa prejavujúcim ľuďom máme tendenciu viac veriť, aj keď ich nepoznáme. Je pre nás lákavé, ak má niekto odvahu a energiu vy- stúpiť z davu, ak si vytvorí vlastnú, jedinečnú pečať a my vidíme, že tá pečať je neopakovateľná. Chceme byť v blízkosti ľudí, u ktorých máme istotu, že môžeme očakávať rozmanitosť a bo- hatosť podnetov, prejavov aj emócií. Vieme sa spoľahnúť na to, že nech sa deje čokoľvek, budú v súlade sami so sebou a na základe toho sa aj prejavovať. A rovnako prirodzené potom je, že nás odrádza jednoliatosť, rovnakosť, uniformita.