Ešte nedávno sa o prenasledovaní ľudí vôbec nehovorilo. Na vlastnej koži ho zažívali najmä celebrity, no dnes sa s ním stretáva už aj bežný človek. Čo pojem stalking vo svojej podstate naozaj znamená, kedy môže byť nebezpečný a hlavne - ako je možné sa voči stalkerom brániť?

Stalking ako novodobý fenomén

Pozrime sa na vec od začiatku. Stalking predstavuje abnormálny záujem človeka o nejakú osobu. No také správanie nie je nevinné. Stalking je podľa Trestného zákonníka dokonca klasifikovaný aj ako forma trestného činu. Obeťou stalkingu môže byť dospelý človek, ale čoraz viac sú nimi dospievajúce deti.

A čo vlastne znamená? Ide predovšetkým o opakované, systematické a dlhodobé nežiadúce obťažovanie inej osoby a to najmä nevyžiadanými esemeskami, e-mailami, telefonátmi či opakované cielené fyzické sledovanie osoby. Aj keď sa to môže zdať zo začiatku za nezávažné konanie, po dlšom čase znižuje kvalitu života obete. Odhaduje sa, že stalkingu čelilo v závislosti od použitej metodológie a definície, v priebehu svojho života 17 – 30 % žien a 4 – 12 % mužov západných krajín.

Kto je stalker?

Ako bolo spomenuté, stalker je agresor, ktorý môže trpieť psychickými problémami, ktoré môžu byť motívom k jeho konaniu. Svoju obeť si však vyberá múdro, zbiera o nej rôzne informácie, ktoré potom využíva na premyslené útoky, predovšetkým psychické.

Psychológovia vo všeobecnosti popisujú viacero typov stalkerov, ktorých motívy prenaslodovania sa odlišujú na základe viacerých kritérií. Môže ním byť napríklad stalker, ktorý sa cíti odmietnutý a preto bojuje o svoje miesto v živote obete. Deje sa to väčšinou v rozpadnutých vzťahoch. Opačným prípadom je tzv. stalker - uctievač, ktorý svoju obeť obdivuje a “uctieva”, a z toho pramenia aj jeho sklony k prenasledovaniu. Ublížený stalker je ten, ktorý túži po pomste, už v akejkoľvek forme. Môže sa podobne jednať o stroskotaný vzťah, ale pokojne aj nezhody v práci či v rodine. Hranica stalkingu je v tomto prípade príliš tenká. Posledným typom stalkera je sexuálny stalker, ktorého cieľom je len sexuálne potešenie, pre ktoré vyhľadáva a prenasleduje svoju obeť. A hoci je tento typ stalkera zriedkavý, o to viac aj nebezpečný.