“ Pre náš mozog je dôležité zabudnúť nerelevantné detaily a na miesto nich sa sústrediť na to, čo je potrebné a dôležité, a ktoré človeku pomôžu robiť rozhodnutia v reálnom svete” vysvetľuje profesor Blake Richards, jeden z vedúcich autorov tejto štúdie. A dodáva: “Ak je mmozog príliš zahltený informáciami, znemožňuje to rozhodovanie. Snaha pamätať si všetko bezchybne je teda napokon skôr kontraproduktívna.” Pokiaľ teda mozog dokáže triediť relevantné od nerelevantných informácií a tie nedôležité zabudne, môže to byť znakom vysokého IQ.

Nemusíme si pamätať všetko

Ako sa teda ukazuje, pamätať si všetko naozaj nie je potrebné. Podľa Richardsa to dokonca pre pamäť nie je ani úplne ideálne. „Vždy si idealizujeme ľudí, ktorí dokážu bodovať v podobných vedomostných otázkach, ale faktom je, že naša pamäť je uspôsobená tak, aby sme zabúdali“ dodal Richards.

Podľa neho nie je fyzicky možné zapamätať si všetko. Preto mozog rozpozná základné a dôležité informácie a všetko nepodstatné odfiltruje. Keďže si “necháva miesto” len na dôležité informácie, prezrádza aj vysokú inteligenciu a mozog takto pracuje správne.

Samozrejme treba mať na pamäti, že takéto občasné zabúdanie na bežné veci je v poriadku a to hlavne vtedy, keď sa neopakuje často, Jednoduchšie povedané, ak nezabúdate každý deň, je to v poriadku. No pokiaľ sa to opakuje častejšie, je to dôvod, aby ste navštívili lekára. Príliš častá zábudlivosť môže byť príznakom vážneho ochorenia, takže nič nepodceňte.

Foto: Shutterstock