Máte vo svojom okolí človeka, ktorý chce byť za každú cenu stredobodom pozornosti? A využíva k tomu teatrálne  a infantilné prejavy, manipulácie či dokonca vybájené klamstvá? Je celkom pravdepodobné, že za to nemôže a trpí histriónskou poruchou osobnosti.

Túto poruchu majú približne dve percetá populácie, no trpí ňou aj okolie týchto ľudí. Ženy postihuje častejšie ako mužov v pomere približne 65 percent ku 35 percent. Prvé prejavy sa objavujú už v detstve, plne sa však rozvinie až po dovŕšení pätnásteho roku života.

Kedysi sa histriónska porucha osobnosti označovala ako hysterická psychopatia. Slovo histrión pochádza z etruského jazyka a znamená herec. Mnohé veci totiž ľudia s touto poruchou iba hrajú. Prvé zmienky o takomto správaní pochádzajú z Egypta z roku 1900 pred naším letopočtom. Ebersov papyrus, čo je najstarší známy lekársky dokument, opisuje typické prí- znaky histriónstva. Egypťania verili, že tento stav spôsobujú pohyby maternice v ženskom tele. Grécky lekár Hippokrates k tomu pri- dal teóriu, že sa na tom podieľa aj nedostatok sexu. Spájanie histriónstva výhradne so žena- mi, ktoré boli v tom čase považované za pod- radnejšie voči mužom, pretrvalo aj v stredo-

veku a v renesancii. Až v 17. storočí anglický lekár Thomas Willis začal tvrdiť, že takýto stav nemá na svedomí maternica, ale mozog a nervový systém – a teda ním môžu trpieť aj muži, nielen ženy. Ako istú pikantériu môžeme uviesť, že populárny televízny kanál History Channel dospel vo svojom programe k názoru, že Kleopatra a Nero mali histriónsku poruchu osobnosti.

Ako sa to prejavuje? 

Príznaky a prejavy sa u jednotlivcov môžu značne líšiť. Typické je, že takáto osoba túži byť centrom pozornosti a má hlasný a nepatričný prejav. Ženy pozornosť dosahujú aj nápadným obliekaním a zvodným správaním sa. Aj muži sa môžu prejavovať ako Don Juan a flirtovať s viacerými ženami naraz – necítia k nim však žiadnu empatiu. Práva snaha upútať pozornosť viacerých ľudí vedie k problémom v manželstve či partnerskom vzťahu.