Vezmite sa, budete sa milovať, mať deti a budete spokojní. Kiežby to tak bolo! Realita je iná. Manželstvo je v kríze. Otrava, nuda, stereotyp, veľa povinností, ohľadov, hádok… Alebo vari poznáte niekoho, kto je vo vzťahu stopercentne spokojný? Ako sa na vašej nespokojnosti podpísali rozdielne očakávania vás a vášho partnera?

Rozum alebo romantika?

Pre perspektívny partnerský vzťah je okrem aspoň základnej fyzickej príťažlivosti dôležitý aj rozum. Aby ste si vybrali správne, od začiatku je potrebné počúvať, čo vám ten druhý hovorí a všímať si, ako sa správa – napríklad, ako sa upravuje (češe, líči, oblieka) alebo ako pracuje jeho mimika. Manželský poradca Pavel Rataj takému posudzovaniu hovorí „stratégia otvorených očí a nastražených uší“ a podľa neho je to jediný možný spôsob, ako partnera dokonale spoznať – aký skutočne je a aký zrejme bude aj po svadbe. 

„Treba teda sledovať, ako si partner počína v oblastiach dôležitých pre budúci spoločný život – napríklad pri varení, nakupovaní, hospodárení s peniazmi, rozdelení kompetencií v domácnosti. Mali by sme si všímať aj to, ako využíva voľný čas, ako sa správa k rodine, aké vzťahy pestuje a ako nás dokáže prijať a rešpektovať takých, akí sme a neprerábať nás k obrazu svojmu. To všetko sa dá zistiť poctivým pozorovaním. Partnera nesmieme ospravedlňovať a živiť klamnú nádej, že negatíva sa po svadbe zmenia na pozitíva,“ hovorí odborník.

Psychologička Zuzana Lišková si myslí, že veľmi záleží na vzájomnej dôvere. Ak je silná, málokedy niekto z dvojice vyžaduje jasné stanovenie podmienok pre budúcnosť: kde budeme bývať, kedy a koľko chceme detí a tak podobne. Partneri sa zoznamujú so svojimi názormi na spoločný život postupne a buď jeden druhého rešpektujú, alebo nie.

Kedy sa zobrať a prečo mať deti?

Spoznávate sa? Začiatok každého partnerského vzťahu sprevádza nadšenie a ďalšie pozitívne emócie. Prvých niekoľko mesiacov je človek zamilovaný, a teda neschopný racionálne uvažovať. Našťastie, zamilovanosť časom pominie. Psychológovia tvrdia, že páry vstupujúce do manželstva (neskôr plánujúce rodinu) by mali mať za sebou aspoň jednu krízu. Jedine tak sa dá spoznať, či sú schopní spolu fungovať nielen v dobrom, ale aj v zlom. 

Podľa špecialistu je ideálny čas na uzatvorenie (prvého) manželstva medzi 25 – 35 rokmi, hoci súčasná medicína a hektický životný štýl tento vek posúvajú. Každopádne, keď sa raz človek rozhodne vstúpiť do manželstva, je výhodné poznať partnerov názor na počatie potomkov. Po štyroch až siedmich rokoch sa váš vzťah dostane do stavu akéhosi „vyčerpania“. Logicky by mal prísť posun.

„Mnoho párov prechod nezvládne. Buď sa nedokážu zrelo prispôsobiť tomu, že majú byť aj zodpovednými rodičmi, alebo sa nimi stanú až tak, že ich rodičovstvo zahubí všetok priestor pre partnerstvo. To, samozrejme, vedie k dlhodobej nespokojnosti a intenzívnym krízam,“ približuje manželský poradca.

Masky a zmeny