Možno ste sa už stretli s pojmom soft skills. Viac ako definícia tohto pojmu vám však môže pomôcť, ak sa pozriete na to, čo tieto konkrétne schopnosti znamenajú v praxi, ako sa testujú a ako ich možno rozvíjať.

Kreativita

Čo to je a načo to je?

Slovo pochádza z latinského „creare“, čo sa prekladá ako „tvoriť“ alebo „plodiť“. V zásade ide o schopnosť tvoriť niečo nové a užitočné za pomoci predstavivosti a fantázie a o schopnosť nájsť originálne riešenie problémov. Tvorivý človek sa neobzerá na konvencie a pravidlá, a tak tieto veci často objaví tam, kde ostatní nič mimoriadne nevidia, pretože je vnímavý, otvorený a senzitívny. Kreativita je v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete nevyhnutná, najmä kvôli konkurencii sa treba pozerať na veci z rôznych uhlov pohľadu. 

Ako sa testuje?

„Pri prijímaní zamestnancov používame osobnostné psychologické testy a pre určité pozície aj assessment centrum. Kreativitu uchádzačov testujeme pri riešení modelových situácií. Posudzujeme, či kandidát v časovej tiesni dokáže vytvoriť zaujímavý projekt, a vidíme, či je schopný vymyslieť originálne riešenie,“ hovorí Daniela Hylmarová, HR manažérka spoločnosti Vodafone. 

Ako ju rozvíjať?

Existujú rôzne spôsoby, ako prebudiť driemajúcu kreativitu. Na YouTube sa dá nájsť video s názvom 29 spôsobov, ako zostať kreatívny (29 ways to stay creative), v ktorom autor okrem iného radí veľa čítať, neustále so sebou nosiť poznámkový blok, spievať si v sprche, počúvať hudbu a tiež si dovoliť občas leňošiť, riskovať a dokonca aj porušovať pravidlá. Naopak, nemali by ste sa snažiť napodobňovať ostatných a pozor, váš pracovný priestor by mal byť uprataný.

Empatia

Čo to je a načo to je?

Empatia či vcítenie sa označuje schopnosť porozumenia emóciám a motívom druhého človeka. Každý vnímame svet inak a mnoho ľudí má často problém pochopiť, prečo druhý reagoval, ako reagoval a čo ho k takej reakcii viedlo. Dôležité pri empatii je oslobodiť sa od vlastných hodnôt, pocitov, názorov, predsudkov a pozrieť sa na situáciu práve z pohľadu druhého človeka. A prečo je taká dôležitá? Denne sa v práci dostávame do situácií, keď musíme komunikovať so šéfom, kolegami, zákazníkmi, často o nepríjemných veciach. V takých situáciách je dôležité vedieť, ako sa správať, aby sme dospeli k cieľu pokiaľ možno bez negatívnych emócií.

Ako sa testuje?

Vo Vodafone využívajú opäť psychologické testy i assessment centrum. Ako hovorí odborníčka, poznajú tak správanie kandidáta v modelových situáciách, napríklad v strese, v skupine alebo vo vzťahu k zákazníkovi. „Empatia sa u uchádzačov prejavuje tiež pri skupinových aktivitách. Rolu tu hrá ich schopnosť riešiť situáciu, počúvať a prispôsobiť sa. Zaujíma nás, ako uchádzač vychádza v ústrety ostatným a ako na nich reaguje,“ dodáva. 

Ako ju rozvíjať?

„Na zvýšenie empatie odporúčam naštudovať typológiu osobnosti, aby sme rozumeli správaniu sa jednotlivcov. Pomáha to pri štandardnej komunikácii, motivácii alebo vedení,“ hovorí odborníčka. Užitočné je požiadať o spätnú väzbu kolegov či nadriadených. Vo Vodafone môžu zamestnanci na rozvíjanie soft skills využiť aj mentoring či osloviť osobu, ktorá má v danej oblasti najväčšie skúsenosti, a učiť sa od nej. 

Sebareflexia