Život našich detí sa za posledné tri generácie v niečom radikálne zmenil. Ako im môžeme pomôcť, aby tieto zmeny čo najlepšie zvládali?

Osobnosť detí sa modeluje v interakcii s reálnym svetom, s praktickými činnosťami, s úspechmi aj prehrami, pri riešení sporov a zmierovaní, súperení aj spolupráci, pri odolávaní tlakov zo skupiny a najmä budovaním priateľstiev. Deti si takto formujú svoje vlastnosti a silné stránky a objavujú aj svoje slabiny. Deti sa v skupine vzájomne učia viesť aj podriaďovať, vyjednávať aj prejavovať náklonnosť. Aj sebavedomie detí sa vytvára počas intenzívneho tvorenia s inými (Čo sa ideme hrať? Čo budeme dnes robiť?). 

Podporujme silné stránky detí

Práve na podporu sebavedomia pomáha si všímať, čo naše deti láka a čo preferujú. Sú deti, čo ani nevedia normálne chodiť, ale celý deň preskáču a pretancujú. Iné sa zahĺbia do hlavolamov, či logických príkladov. Iné deti chcú byť stále v kontakte s druhými, radi sa rozprávajú a to je pre nich radostné trávenie času. Ďalšie filozofujú, pýtajú sa, chcú čítať knihy, či pozerať dokumenty. Pasívne trávenie voľného času pred TV, počítačom, či za smartfónom sa však veľmi nepočíta. Deti vtedy obvykle nerobia rozvojové činnosti.

Na druhej strane si môžeme ako rodičia všímať v akých oblastiach sú naše deti bezradné, nerozumejú im a strácajú sa v nich. Aj podľa toho, čo nám hovoria učitelia, aj podľa toho ako pozorujeme svoje deti, môžeme vidieť, že jednému ide matematika tak poľahky ako druhému kreslenie, ale naopak, niekomu môže kreslenie, pohyb a rozhovory s cudzími ľuďmi spôsobovať čisté utrpenie rovnako ako inému dieťaťu matematika.

Poznajte vlastné silné stránky a ich vplyv na deti 

Často máme tendenciu tlačiť deti do niečoho, čo je síce prirodzené (a teda atraktívne a hodnotné) pre nás, ale nie pre nich. Ak sme si ako rodičia vedomí, že sme cieľavedomí a s jasnými prioritami, môžeme mať tendenciu vnímať skákanie nášho dieťaťa z jedného koníčka na druhý ako neprospešné. Deti si však potrebujú pokusmi a omylmi otestovať, čo sú činnosti, ktoré ich uspokojujú a ktoré skrátka nie sú ich doména. Podporiť ich môžeme práve tým, že im doprajeme slobodu v experimentovaní, zisťovaní, nadchýnaní sa aj opúšťaní činností. 

Svojimi silnými stránkami ovplyvňujeme naše deti – niekedy pozitívne inokedy negatívne. Podporujúci, sebavedomý a zároveň rodič otvorený inakosti svojho dieťaťa mu dokáže dostatočne pomáhať v nachádzaní vlastných silných stránok a sebavedomia. 

Silné stránky detí sú v detstve ešte len vo vývoji, práve sa budujú a deti ich postupne odhaľujú. Aj tak ich však ako rodičia už môžeme vidieť.

Ako si u detí všímať prejavy ich silných stránok?

Pozorujte svoje dieťa a pýtajte sa seba prípadne aj dieťaťa:

1. K akým aktivitám to naše dieťa prirodzene ťahá?

2. V akých činnostiach sa naše dieťa viditeľne zlepšuje?

3. Pri akých aktivitách dieťa zabudne na čas, zahĺbi sa do činnosti, nerieši ako vyzerá, ani kto si čo o ňom myslí?

4. Pri ktorých aktivitách ste prekvapení, ako dobre ich dieťa zvládlo?

5. Pri ktorých činnostiach dieťa zažíva hlboké uspokojenie a chce ich robiť len pre
činnosť samotnú? 

Ak máte chuť odhaliť vaše silné stránky a zistiť ako nimi vplývate na svoje okolie, radi vás nimi prevedieme. Kontaktujte nás tu.

 

Foto: Shutterstock