Silné stránky detí sú v detstve ešte len vo vývoji. Nemusí ich byť poriadne ani vidieť. Detstvo a dospievanie je však obdobie, počas ktorého sa dajú silné stránky detí objaviť. A potom ich vieme ako rodičia viac cieľavedomo rozvíjať. Veď predsa platí: Čo sa deti v mladosti naučia…

Detstvo má byť pestré – tak vieme najlepšie podporiť prebudenie silných stránok detí. Silné stránky detí si potom môžeme všimnúť v rôznych činnostiach podľa niekoľkých významných prejavov. Úžasné na každom z prejavov silných stránok je aj to, že sú aj zdrojom šťastia. Aby si rodič vedel všimnúť nižšie uvedené prejavy silných stránok, nemusí byť pedagógom ani psychológom. Stačí, ak je ochotný svoje deti pozorovať. Treba však vedieť, čo si všímať. 

Všetky deti majú silné stránky

Najprv dôležitý fakt. Aj keď mnohé deti vyzerajú ako priemerné, že v ničom nevynikajú, že sú nevyhranené, tak stále platí, že každé dieťa má silné stránky. Silné stránky sú schopnosti, ktoré deti prednostne využívajú, aby zvládli činnosti a životné situácie. Keď svoje silné stránky rozvinú, tak činnosti a situácie budú vedieť zvládať výborne.
Každé dieťa sa narodilo s nejakými predpokladmi, ktoré sa počas života dokážu rozvinúť na silné stránky. Samozrejme, sú oblasti, v ktorých naše deti takú štedrú nádielku predpokladov nedostali a tie ostanú ich slabými stránkami. Ale tie vieme takisto v nejakej miere rozvíjať.

Niektoré dieťa vie odmalička zanôtiť presne melódiu a ani nevie ako to robí. A iné dieťa melódiu trafí iba niekedy, čo znamená, že väčšinou spieva falošne. Obe môžu milovať hudbu, dokonca aj spev, ale ich spevácke predpoklady sú od začiatku odlišné. Pri oboch deťoch však dokáže tréning a správny prístup dosiahnuť to, že budú vedieť spievať – to s lepšími predpokladmi bude možno skvelý spevák a to s tými menšími bude vedieť spievať niektoré ľahšie pesničky obstojne.