Príliš zhovievaví rodičia, ktorí svojim deťom všeličo dovolia, môžu potomkom napokon skôr uškodiť. Medzi pedagógmi v tomto panuje zhoda: jasné pravidlá a pevne dané rituály deťom pomáhajú stať sa sebavedomými dospelými.

Deti milujú opakovanie

„Keď mal náš synček štyri roky, pozerali sme sa spoločne na televízny program pre najmenších. Išlo o výukové vysielanie pre deti v predškolskom veku, ktoré dávali každý deň v tom istom čase a každý deň išiel ten istý diel. Zatiaľ čo môj syn sledoval v dobrej nálade rovnaký diel už štvrtýkrát, ja som napísala redakcii podráždený e-mail, vychádzajúci z toho, že muselo dôjsť k nejakej chybe vo vysielaní. Onedlho som však z televízneho štúdia dostala skutočne zarážajúcu odpoveď. Nešlo o omyl, ale o koncepciu, ktorá bola vytvorená v spolupráci s pedagógmi. Každý diel výukového programu bol odvysielaný práve štyrikrát so zdôvodnením, že z pedagogického hľadiska je opakovanie pre deti dôležité,“ spomína Martina.

Tvorcovia programu však mali pravdu. Deti nielenže opakovanie milujú, ony ho potrebujú. Už malé deti sa vďaka nemu učia, ako si usporiadať svet a ako mu porozumieť. Môžu to byť zásadné zážitky typu nástupu do materskej alebo základnej školy, ale aj každodenné situácie ako návšteva priateľov, kina, pobyt na chate, narodeniny niekoho z rodiny, stretnutia s prarodičmi atď. To všetko prináša deťom veľa nových dojmov, ktoré dospelí často úplne prehliadnu. 

Dôverne známe

Detstvo a jeho priebeh sa v posledných desaťročiach dosť zmenili a súčasné rodiny žijú inak ako pred tridsiatimi rokmi. Deti vychováva často len jeden z rodičov, zamestnanie matiek – to všetko zásadne zmenilo rodinnú situáciu. Starí rodičia bývajú často ďaleko, a tak ani nemôžu priniesť do ruchu všedného dňa pokoj a poriadok. Vďaka týmto rozmanitým premenám už nie je samozrejmosťou ani pravidelné spoločné stolovanie v (najužšom) kruhu rodiny, a ak to hektický život vyžaduje, potom sa líši aj doba, kedy deti chodia spať. 

A práve preto opakujúci sa priebeh činností či rituály sú pre súčasnú rodinu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Komu sa teda podarí do každodenného života integrovať pravidelný režim, ten preukáže sebe a najmä svojim deťom skutočnú láskavosť. Stále sa opakujúce činnosti totiž navodzujú dôveru a pocit bezpečia, niečo, čo deti poznajú už z prvých rokov života, čo im umožní znovu spoznať dôverne známe. Nemusí ísť o žiadne veľké veci - aj drobné rituály, ktoré sú včleňované do individuálneho denného režimu, tvoria akúsi štruktúru a vďaka nim je deň do určitej miery predvídateľnejší.