Vo všeobecnosti existuje predpoklad, že medzitým ako vy vnímate svoju osobu a tým, ako vás vnímajú ostatní ľudia, je veľký rozdiel. Poďte v našom jednoduchom teste zistiť, ako na tom v skutočnosti ste a ako pôsobíte na druhých.

Pripravili sme pre vás jednoduchý test, ktorý vám zaberie len pár minút. Základom je prečítať si nasledujúce otázky a čo najúprimnejšie na ne odpovedať - ÁNO alebo NIE. Poďme na to!

 • Poznáte svoju osobu, viete čo chcete a kam váš život smeruje?
 • Máte na sebe veľa nedostatkov, ktoré vám uberajú na kráse, inteligencii, či šarme?
 • Žijete v realite a dokážete riešiť každodenné problémy?
 • Očakávate od iných, že budú mať rovnaké zásady alebo názory ako vy?
 • Nemáte problém pomôcť človeku v núdzi? (dať almužnu chudobným, či pomôcť starším)
 • V pracovnom kolektíve patríte k obľúbeným kolegom?
 • Nemáte problém nadväzovať nové kontakty a viesť rozhovor aj s cudzím človekom?
 • Viete si stáť za slovom a plniť sľuby?
 • Ak spravíte chybu, viete sa nad situáciou pozastaviť a ak je to potrebné, priznať si ju?
 • Dokážete sa obetovať pre druhých?

 • Chcete svoj cieľ dosiahnuť z vlastnej vôle?
 • Myslíte si, že máte zdravé sebavedomie?
 • Máte zmysel pre humor?
 • Neprekáža vám, ak ste stredobodom pozornosti, necítite sa vtedy nepríjemne?
 • Žijete v dlhodobom vzťahu?
 • Ak ide o vaše osobné rozhodnutia, záleží vám na názore iných?
 • Máte strach z odmietnutia?
 • Ak spravíte chybu, mávate výčitky svedomia?
 • Máte sklony k perfekcionizmu?
 • Záleží vám na tom, čo si o vás myslia iní?

Vyhodnotenie

Ak ste na všetky otázky odpovedali pravdivo, za každú odpoveď ÁNO si pripočítajte jeden bod. Body následne zrátajte a hneď zistíte, ako na svoje okolie v skutočnosti pôsobíte.

0 - 5 bodov

Svoj život nežijete pre seba. Často sa necháte ovplyvniť inými a takmer v ničom nekonáte podľa seba. Na svoje okolie môžete pôsobiť aj ako sivá myška, ktorá pravdupovediac sama nevie čo chce, a preto sa  môžete stať aj obeťou nenápadnej manipulácie. Na to si dajte pozor a čím skôr vezmite život do vlastných rúk!