Na partnerské vzťahy vplýva mnoho rôznych faktorov. No napadlo vám niekedy, že to, či ste najstarším, prostredným či najmladším dieťaťom to môže ovplyvniť tiež? Popravde, ukázalo sa, že medzi budovaním vzťahov existujú významné rozdiely. Tak schválne, sedí to aj na vás?

Vzťahy prvorodených

Ak ste prvorodeným či najstarším dieťaťom, vo všeobecnosti patríte k zodpvedným osobám a túto svoju charakteristiku pravdepodobne prejavujete aj vo vzťahoch. Vyhľadávate preto skôr dlhodobé a trvalé vzťahy a príležitostné randenie nepreferujete. Okrem iného, ako prvorodené dieťa máte tiež sklony k opatrnosti a spoľahlivosti - a to aj vo vzťahoch. Randíte s jasným cieľom, ktorým je nájsť si životného partnera či partnerku a neradi zotrvávate v neistých vzťahoch, v ktorých neviete na čom ste. No na druhej strane, nie ste príliš otvorenou osobou, a preto ak chcete svoje city k dane osobe vyjadriť, musíte si nimi byť stopercentne istí.

Vzťahy prostredného dieťaťa

Tí z nás, ktorí sa do rodiny narodili ako prostrední sú zväčša viac otvorenejší a empatickí. Väčšinou sú však aj pomerne nestabilní, čo sa môže prejaviť aj vo vzťahoch. U nich dočasné randenie nepredstavuje nič neobyvklé, aj keď ho možno práve nevyhľadávajú. Pokiaľ ste prostredným dieťaťom a zotrvávate vo vzťahu dlhodobejšie, môže vám takisto chvíľu trvať, kým si budete istí svojimi pocitmi. Aj kvôli tomu sú vzťahy s prostrednými občas naplnené neočakávanými situáciami a zväčša sú konfliktnejšie. To je však v poriadku, pretože akonáhle si budete partnerom istí, váš vzťah sa ustáli.