Priateľstvo, vášeň alebo láska? Otázkou, čo je pre partnerský vzťah dôležitejšie a čo to všeobecne láska, priateľstvo a vášeň sú, sa zaoberajú laici aj odborníci. Ak si dvaja nemajú čo povedať, bude medzi nimi láska vôbec možná? Zaujímavosťou však je, že v každom veku to vnímame inak. Čo je teda správne?

Nebezpečná zámena

Psychologička Isabelle Nazare-Aga upozorňuje na to, že ak sa má láska skutočne vnímať ako takzvaný vyšší a ušľachtilý cit, potom stojí priamo proti zamilovanosti, ktorá má čisto biologický základ. Tvrdí, že ľudia, ktorí si zamieňajú zamilovanosť s láskou, v skutočnosti lásku neprežívajú. 

Zamilovanosť spôsobujú hormóny, ktoré sa vyplavujú z mozgu a majú priamy vplyv na naše konanie, prežívanie i na spôsob, akým vnímame partnera, do ktorého sme zamilovaní. Pretože prinášajú pocit šťastia, partnerove chyby buď nevidíme, alebo ich v sladkom opojení nepovažujeme za dôležité a domnievame sa, že si s nimi nejako poradíme. 

Keď sa hormonálna búrka upokojí, môžeme byť veľmi prekvapení až rozčarovaní. Potom hovoríme, že láska vyšumela. „Láska začína vznikať až vtedy, keď zamilovanosť zmizne. Zamilovanosť je pomerne jednoduchý cit, sám sa živí a my nemusíme vyvíjať žiadne veľké úsilie. Láska je oveľa zložitejší cit, je za ňou veľa práce, sebazaprenia a kompromisov. V tomto zmysle má láska oveľa bližšie k priateľstvu ako k vášni,” tvrdí odborníčka.

Vitaj v skutočnom živote

Pohľady na partnerstvo, na lásku a priateľstvo sa líšia podľa toho, v akom veku a v akom životnom období sa práve nachádzame. Mladého človeka ešte životné skúsenosti nedonútili, aby sa zbavil ideálov, starší hodnotí podľa toho, čo prežil. 

Medzi pubertou a dospelosťou síce ešte nevieme, čo presne od života chceme, ale máme jasno v tom, čo nechceme a ako by rozhodne nemal vyzerať náš vzťah. Že na nás niekde ten správny partner čaká, berieme ako fakt. Pre nás sa láska rovná milostnému poblúzneniu a najradšej by sme v ňom zostali stále. Na reči starších, že aj my raz spadneme z oblakov, reagujeme podráždene. 

Psychológ Steve Biddolph však hovorí, že život dospelých nie je o nič skutočnejší ako život dospievajúcich. Ak prechádzame zákonitým vývojom, uprednostňujeme iné veci a vyznávame iné hodnoty. Nedá sa jednoznačne určiť, či je pre partnerský vzťah všeobecne dôležitejšie priateľstvo alebo vášeň. Najprv musíme partnerské vzťahy rozdeliť na minimálne krátkodobé a takzvane nezáväzné a na dlhodobé a záväzné. Pre každý z nich je dôležité niečo iné.

Prežívanie vášne