O priateľstve medzi mužom a ženou sa stále veľa polemizuje. Je možné, aby vzniklo skutočné priateľstvo medzi dvoma rozdielnymi pohlaviami? Môže to fungovať len v priateľskej rovine? Čo si o tom myslíte vy? Poznáte niekoho takého vo svojom okolí?

Hovorí sa, že priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami. A je to pravda. Skutoční priatelia sú pre náš život dôležití, vnášajú nám doň pozitívne emócie, vedia nás vypočuť či povzbudiť. A v podstate by sa dalo povedať, že je jedno akého sú pohlavia, teda či má žena za najlepšieho či skutočného priateľa muža alebo naopak. Alebo nie? Môže byť priateľstvo medzi mužom a ženou skutočne “len” kamarátstvom, alebo chce vždy jeden niečo viac?

Rozdielne názory

Kým jedni zastávajú fakt, že priateľstvo medzi mužom a ženou môže byť naozaj realitou, iní sa nad týmto slovným spojením len pousmejú, pretože (možno) z vlastnej skúsenosti vedia, že to nie je možné. A keďže sa o tejto téme vedú celé roky dlhé diskusie, pozreli sa na ňu bližšie aj odborníci.

Konkrétne išlo o výskumníkov z univerzity vo Wisconsine, ktorý vykonali zaujímavý experiment. Pozorovali pri ňom spolu 88 žensko-mužských dvojíc, ktoré o sebe deklarovali, že sú len priateľmi. Najskôr s nimi komunikovali spolu a potom osobitne. Pri tom ich požiadali, aby úprimne a a čo najvernejšie opísali to, ako vidia svoje priateľstvo.

Fakty namiesto sľubov

A aké boli výsledky tohto experimentu? Dalo by sa povedať, že pomerne prekvapujúce.Ukázalo sa totiž, že medzi výpoveďami mužov a žien boli značné rozdiely. Kým na jednej strane muži priznali, že napriek ich priateľskému statusu na nich ich kamarátky pôsobili atraktívne a dokonca ich aj priťahovali, z toho si odvodili, že aj oni sú pre ne atraktívni. Naopak, ženám sa ich kamaráti zväčša nezdali až takí atraktívni, a preto predpokladali, že ani ony nie sú pre nich príťažlivé. Čo to teda v praxi znamená? V podstate fakt, že priateľstvo medzi mužom a ženou je možnosťou, no v priateľstve muži preceňujú význam sexuálnej príťažlivosti, kým ženy ho podceňujú.