Na pracovisku máme pri riešení pracovných vecí s niektorými kolegami pocit, že spolupráca je svižná, ale s inými ľuďmi, že nám pri práci skôr prekážajú. Ako je to možné?

Mnohé napätia a konflikty v práci naozaj nevznikajú preto, že by “tí iní” boli neochotní, neschopní alebo že by s nami nesúhlasili. Tak prečo nás spolupráca s niekým baví a s inými rozčuľuje?

Ľahkosť alebo zložitosť spolupráce s druhými môže vznikať na základe mentálnej podobnosti alebo odlišnosti. Sme si podobní alebo sa od seba odlišujeme v tom ako pristupujeme k vzťahom, ovplyvňovaniu druhých, k úlohám a k cieľom. 

Keď však niekto narába s týmito oblasťami inak ako my, tak máme pocit, že nám nielen prekáža, ale že sa k veciam stavia úplne nesprávne. A to nás irituje a spôsobuje nesympatiu voči kolegovi.

Ako sa to prejavuje konkrétne?

Takéto napätie môže vzniknúť pri bežnej situácii na porade - napríklad pri predstavení nového projektu pracovnému tímu. Jeden člen tímu chápe projekt v kontexte s ostatnými projektami. Iný člen tímu okamžite začne premýšľať nad úplnými konkrétnosťami realizácie. Ďalší začne rozvíjať jeho dopad na ľudí a atmosféru v tíme. Iný sa vypytuje, lebo chce viac informácii na rozumné posúdenie a pýta si na to viac času.

Z takýchto odlišností vzniká potom frustrácia, že diskusia nikam nevedie. Ale za brzdy porady pokladáme obvykle tých ostatných. Takýto komunikačný chaos vzniká prirodzene, lebo rôzni ľudia sa zameriavajú na iné aspekty projektu a sú pre nich dôležité odlišné prístupy. 

Naše správanie vychádza z prirodzených talentov a potrieb

Tieto prirodzené talenty sú pokladané za naše silné stránky, keď ich využitím zvládame pracovné alebo osobné situácie. Umožňujú nám efektívne a úspešne sa dopracovať k výsledkom. Ak máme možnosť sa realizovať cez naše silné stránky - teda cez to, čo je nám prirodzené - práca nám ide ľahšie, vieme byť vďaka nim až majstrovsky zruční. Zároveň nás práca aj teší a napĺňa. Áno, teraz si možno vravíte, že to je predsa jasné. Jasné to je, no v skutočnosti len málokto vedome naplno funguje v súlade so svojimi silnými stránkami.