Tiež máte občas pocit, že čím ste starší, tým rýchlejšie plynie čas? Hoci len teraz skončili Vianoce, o chvíľu je tu jar, leto a znova Vianoce? Prečo čas beží tak neskutočne rýchlo? Vedci prinášajú vysvetlenie.

Ako je už dlho známe, čas je len relatívna veličina. Jeho tempo sa však v priebehu rokov nemení. Minúta trvá stále 60 sekúnd, jedna hodina trvá presne tých istých 60 minút, deň má stále 24 hodín a obyčajný rok 365 dní. Všetky číselné údaje sú rovnaké ako boli v čase, keď sme boli ešte deťmi. Prečo sa nám teda zdá, že zrazu čas plynie omnoho rýchlejšie?

Mozog má všetko spočítané

Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Keďže všetky časové údaje sa oproti minulosti nemenia, mení sa len naše vnímanie času. Ľudský mozog totiž počíta čas podľa toho, koľko z neho sme už reálne prežili do určitého bodu.

Inak povedané, keď má dieťa dva roky, jeden rok predstavuje polovicu jeho života. Pri pohľade do minulosti sa teda môže jeden rok zdať ako dlhá doba, pretože predstavuje polovicu života. Postupom času sa však rok zmení na menšiu jednotku a tým pádom predstavuje už len malé percento z vášho celkového života. Napríklad vo veku 10 rokov predstavuje 1 rok len 10 % vášho života, vo veku 20 rokov je to 5 % atď.

Potvrdzujú to aj štúdie

Vnímanie času vysvetľujú aj viaceré výskumy, V roku 2005 psychológovia Marc Wittmann a Sandra Lenhoff z Mníchovskej univerzity skúmali 499 účastníkov štúdie, ktorých vek sa pohyboval od 14 do 94 rokov. Ich úlohou bolo vyjadriť, ako vnímajú čas počas týždňov, mesiacov a rokov na stupnici od veľmi pomaly až po veľmi rýchlo. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že čím starší je človek, tým rýchlejšie vníma čas. Účastníci, ktorí boli starší ako 40 rokov, označili, že čas v detstve plynul pomaly a počas dospievania sa postupne zrýchľoval.