Sexuálna túžba na bode mrazu? Doslova injekciou býva pre muža zmena sexuálnej partnerky. Vzostup pohlavnej túžby a sexuálnej výkonnosti pri zmene partnerky môžeme pozorovať temer u všetkých živočíšnych druhov, ktoré sa rozmnožujú pohlavným stykom. Tento jav, ktorý vysvetľuje psychologička a sexuologička Laura Janáčková, nazývame Coolidgovým efektom. 

Pred rokmi som stretla svojho priateľa, s ktorým som kedysi chodila. Stretávali sme sa vtedy asi dvakrát do týždňa a on zakaždým prišiel neskoro na stretnutie so mnou. Raz mi prezradil, že má v zamestnaní priateľku a že kedykoľvek má naplánované stretnutie so mnou, ona ho tesne pred odchodom z kancelárie zvedie a začne s ním súložiť. Neskôr som sa vo svojej praxi stretala s výrokmi žien, že keď sa budú s mužom často milovať, zníži to pravdepodobnosť jeho nevery, pretože už skrátka nebude môcť. Dámy, pozor, to je celkom mylná predstava! 

Coolidgov efekt

Možno ste už počuli o sexuologickom jave pomenovanom po americkom prezidentovi J. C. Coolidgovi. Hovorí sa, že tento muž navštívil v tridsiatych rokoch minulého storočia spoločne so svojou manželkou slepačiu farmu, ale každého z nich tam sprevádzali osobitne. Keď pani Coolidgová prechádzala okolo kurníka, všimla si kohúta, ktorý náruživo kopuloval so sliepkou a spýtala sa, ako často kohút toto vykonáva. Dostala odpoveď, že každý deň sa to ráta na tucty. Požiadala farmára, aby túto skutočnosť oznámil jej manželovi. Keď bol pán prezident informovaný, spýtal sa: „A to vždy s rovnakou sliepkou?“ „To nie, zakaždým s inou,“ odpovedal sprievodca. „Povedzte to teda láskavo pani prezidentovej,“ odpovedal sarkasticky J. C. Coolidge. Tak vznikol Coolidgov jav, ktorý poukazuje na tendenciu mužov byť znovu sexuálne vzrušení v prítomnosti novej partnerky a získať tak častý sexuálny prístup k rôznym ženám. 

Zo sexuologického hľadiska v takom prípade dochádza u muža ku skráteniu ejakulačnej latencie – muž rýchlejšie ejakuluje a tiež sa skracuje tzv. refraktorná fáza alebo obdobie, po ktorom sa nedá po ejakulácii dosiahnuť nové vzrušenie. V prípade môjho bývalého priateľa by teda uskutočnená súlož s partnerkou neviedla k zmierneniu jeho sexuálnej túžby pri stretávaní s inou ženou. Naopak.