Kedy ste naposledy čítali knihu alebo vecný článok? Ako sú zamerané vaše denné návyky? Čítate len zloženie potravín, posty na sociálnych sieťach alebo si viete vychutnať aj dobrú knihu? Nech je to akokoľvek, čítanie má značný počet výhod, ktoré sú dôležité najmä pre zdravú psychiku. A potvrdili to aj odborníci. Ktoré to sú?

Mentálna stimulácia

Rovnako ako každý sval v tele, aj mozog si vyžaduje cvičenie, aby bol čím dlhšie silný a zdravý. Viaceré štúdie preukázali, že čítanie kníh a prijímanie stále nových informácii stimuluje mozog natoľko, že môže spomaliť vznik (alebo možno aj zabrániť) Alzheimerovej chorobe a demencii. „Ľudia teraz čítajú menej kníh, ako inokedy, čo je pre mozog nepriaznivé, pretože vieme, že čítanie kníh je veľmi dobré kognitívne cvičenie,“ hovorí Ken Pugh, riaditeľ výskumu v Yale-pridružených Haskins Laboratories, ktorý skúma význam hovoreného a písaného jazyka. A okrem iného, udržiavanie aktívneho mozgu a jeho zapojenie bráni strate fyzickej sily.

Zníženie stresu

Čítanie kníh má skvelý protistresový účinok. Bez ohľadu na to, aký veľký stres zažívate v práci, vo svojich osobných vzťahoch alebo v ďalších nespočetných problémoch, s ktorými sa stretávate v každodennom živote, to všetko z vás zrazu opadne, ak sa vnoríte do pútaveho príbehu. Dobre napísaný román vás môže prepraviť do iných ríš, začnete rozmýšľať (aspoň) na chvíľku inak, čo vám umožní uvoľniť napätie a stres, a tak relaxovať.

Nové znalosti

Všetko čo čítate, zaplní vašu myseľ novými kúskami informácií a nikdy neviete, kedy sa vám to hodí. Čím viac vedomostí máte, tým lepšie ste vybavení na riešenie všetkých problémov, s ktorými sa kedy stretnete. “Proces čítania knihy zahŕňa vysoko variabilný súbor zručností, ktoré sú hlboké a komplexné a ktoré aktivujú všetky hlavné mozgové domény. Jazyk, selektívna pozornosť, trvalá pozornosť, poznanie a fantázia - čítanie bez otázok sa určite posilní," hovorí Ken Pugh. Čítanie kníh je tiež dôležité pre učenie sa nových jazykov, pretože sa dostávate do kontaktu s novými slovami používanými v kontexte, čo môže zlepšiť ich plynulosť hovorenia a písania.