Na svete panuje diverzita ľudí. Ide teda o rôznorodosť, no rozdiely medzi ľuďmi existujú nielen v pohlaví, sociálnom postavení, či náboženstve a kultúre, ale aj v skrytých charakterových vlastnostiach. Do ktorej skupiny by ste sa zaradili vy? Poďte to zistiť v našom teste!

Ako najradšej vykonávate svoju prácu?

 • a) Rád/ rada pracujem s viacerými ľuďmi, uprednostňujem tím, s ktorým môžem spolupracovať.
 • b) Radšej pracujem osamote. Tak sa viem najlepšie sústrediť.
 • c) Vyhovuje mi pracovať aj samostatne aj v tíme. Neuprednostňujem ani jednu možnosť, viem sa prispôsobiť.

Ako sa cítite v spoločnosti iných ľudí?

 • a) Úplne prirodzene, som rád / rada stredobodom pozornosti.
 • b) Cítim sa nepríjemne, nemám rád / rada pozornosť mnohých ľudí.
 • c) Prítomnosť viacerých ľudí mi nie je nepríjemná, ak však netrvá príliš dlho.

Dôverujete iným?

 • a) Áno, asi každému, aj keď sa občas sklamem.
 • b) Nie, reči iných beriem s rezervou a neverím im.
 • c) Závisí od situácie a od človeka. Niekedy som voči iným skeptický / á, inokedy uverím všetkému.

Ako sa správate pri rozhovore s nadriadeným?

 • a) Som uvoľnený / á, stopercentne si verím a kritiku sa snažím obrátiť na žart.
 • b) Cítim veľký stres. Svoje nedostatky a kritiku neberiem na ľahkú váhu a ihneď sa to snažím napraviť.
 • c) Preukazujem zdravý rešpekt k svojmu nadriadenému. Chyby viem prijať s pokorou, ale nepodceňujem sa.

Čo pre vás znamená kvalitne strávený voľný čas?

 • a) Ideálne s mnohými priateľmi, na párty či grilovačke. Čím viac ľudí, tým viac zábavy.
 • b) Dopriať si relaxačný kúpeľ, prečítať dobrú knihu a byť sám so sebou.
 • c) Ak som dlhší čas sám / sama, nudím sa, no ak som s ľuďmi, zväčša ma to unaví.