Sociálne siete dnes používa azda každý z nás. Nehovoriac o tom, že tam často pridávame aj veľa fotiek a informácií z osobného života. Ako teda správne komunikovať prostredníctvom sociálnych sieti, aby sme nevyzradili viac, ako je nutné?

Výhody aj nevýhody

O niektorých ľuďoch viete všetko už pri prvom podaní ruky. Od ich dnešného raňajkového menu až po detaily zo sexuálneho života. Naopak, niektorých poznáte roky, ale keby sa vás niekto spýtal, nedokážete o nich povedať viac ako pár viet. Do ktorej skupiny bude človek patriť, sa rozhoduje prakticky v okamihu jeho počatia. Extroverzia a introverzia sú čiastočne dané geneticky a sčasti sa na nich podpisuje výchova. Extroverti síce radi vyhľadávajú spoločnosť a bez problémov prejavujú svoje názory, ale tvrdiť o nich, že na seba automaticky prezradia čokoľvek, je hlúposť. Potreba hovoriť môže byť výrazom exhibicionizmu, ale takisto môže byť odrazom vnútornej nespokojnosti, úzkosti alebo zníženej miery empatie. Pravda je, že ľudia, ktorí sa neboja hovoriť a veľa o sebe povedia, bývajú v spoločnosti väčšinou obľúbení.

„Otvorenosť v komunikácii a zdieľanie určitých informácií o sebe má svoje výhody aj negatíva. Jednak nepochybne zvyšuje popularitu daného človeka, a keď poskytujete informácie o osobnom živote – hobby, cestovanie, účasť na akciách – rozširujete tým sociálnu sieť, ktorá môže byť zdrojom užitočných kontaktov vrátane pracovných. Na druhej strane vždy hrozí riziko zneužitia týchto informácií,“ hovorí psychológ Michal Walter. Ľudská komunikácia sa podľa neho za posledných niekoľko rokov výrazne zmenila. S príchodom internetových sociálnych sietí, máme prakticky neobmedzený priestor zdieľať svoj život s celým svetom. Ako nás to zmenilo a poznamenalo?

Škodia nám sociálne siete?

„Sociálna sieť sama o sebe neškodí. Tak ako ktorýkoľvek iný nástroj môže ľuďom slúžiť alebo škodiť. Ale v princípe nie je ani „dobrá“, ani „zlá“. Tieto vlastnosti jej dávajú až ľudia, ktorí ju používajú,“ hovorí novinár a IT expert Petr Mára. Je zaujímavé, že pred dvoma rokmi ľudia publikovali na svojich účtoch na sociálnych sieťach kadejakú hlúposť a povedali na seba úplne všetko, no dnes sú podľa odborníka obozretnejší, ale aj naštvanejší.