Práca, v ktorej ste neustále v kontakte s druhými ľuďmi, má svoje úskalia. Najmä vtedy, keď počas pracovného dňa potrebujete aspoň na chvíľu vypnúť a byť jednoducho sám. 

Byť alebo nebyť

Otázky ohľadom udržiavania aktívnej socializácie v práci sú namieste a zaoberá sa nimi dosť veľa ľudí. Určite by im odľahlo, ak by existovali aspoň nejaké presné pravidlá, ktoré by určovali vhodnú mieru na aktívne spoločenské dianie a vyhradzovali právo na to, zobrať si z takéhoto prostredia počas dňa na chvíľku voľno.

Všetky odpovede ležia priamo vo vás. Táto záležitosť je čisto praktická a nemá nič dočinenia s ezoterikou. Hľadajte však v sebe. Poznajte svoje sklony a to, čo je vám skutočne vlastné. Ak sa napríklad na stupnici hodnotenia nachádzate skôr na strane „introvert“, je pochopiteľné, že vám druženie sa s kolegami veľa toho nehovorí. Potom je to o tom, do akej miery chcete a aj viete prekročiť svoju komfortnú zónu.

Extrovertné typy ľudí sú v spoločnosti radi stredobodom pozornosti, preto ju vyhľadávajú. Dodáva im to silu, a je to pre nich jednou z foriem meditácie a uvoľnenia ich prekypujúcej tvorivej sily. Ale aj extrovert chce byť občas sám.

Úprimnosť nadovšetko

V prípade, že sa ocitnete v práci, ktorá po niektorej stránke vyýžaduje ísť z hľadiska socializácie do extrému a po boku budete mať množstvo extrovertných kolegov, môže ísť o problém. Tí totiž nie vždy majú pochopenie pre introvertné správanie a môžu ho nevhodne identifikovať. Predovšetkým v prípade, ak sa počas pracovnej doby správate extrovertne, ale mimo nej to o vás neplatí.