Zdroj informácie

Ak sme už aj v stave pripustiť, že intuíciu máme a ideme ju začať využívať, narazíme na ďalší „problém“. Prišla ku mne informácia, ako však viem rozlíšiť, či je to moje „chcenie z ega“ alebo „informácia vyššieho vedenia“? V takejto chvíli je potrebné zamerať sa na svoje ego a zistiť si o ňom viac. Keď som ochotný pozrieť sa sám na seba a úprimne sa postavím zoči-voči aj nepríjemným informáciám o sebe, vtedy som už na dobrej ceste a postupne začnem byť schopný identifikovať, či sa k slovu hlási moje ego alebo je to moje vnútorné vedenie.

Byť dostatočne „čistý“

Toto je téma nás všetkých. Intuícia totiž sídli v úrovni podvedomia… a podvedomie je „nepreskúmaná pivnica zahádzaná haraburdami“. Sú v nej rôzne strachy, potlačený hnev, emočné zranenia, rodové vzorce správania… toto všetko môže do nášho intuitívneho vnemu zasiahnuť a získanú informáciu skresliť. Východiskom je postupne očisťovať svoje podvedomie vynášaním týchto blokov na povrch a ich spracovávaním.

Ako nastaviť anténky

Anténkami rozumieme tie senzory, ktoré dokážu zachytiť jemnejšie signály, ako sú hrubohmotné informácie zachytiteľné piatimi zmyslami. Ide o mimozmyslové vnímanie. Táto kategória je popísaná v publikáciách a je vedecky dokázané, že človek má takýto druh vnímania. Je však potrebné ho opäť oprášiť. S pomocou špeciálnych techník a pravidelným návykom to vieme dokázať. Na všetkých týchto úrovniach je potrebné začať pravidelne pracovať. Možno to potrvá dlhšie, ale dobrá správa je, že prácou na svojej vlastnej intuícii sa začne náš život zlepšovať komplexne, vo všetkých oblastiach.

Foto: Shutterstock