Schopnosť čítať sociálne narážky

Ľudia s vysokým EQ sú všeobecne presnejší v schopnosti vnímať a interpretovať nielen emócie druhých, ale aj ich vlastné fyzické a verbálne prejavy. Dokážu lepšie komunikovať a čítať situácie vychádzajúce z medziľudskej interakcie. Ak teda nie ste schopní niekomu okamžite porozumieť, skúste jeho správanie najskôr interpretovať dvoma možnými spôsobmi, než aby ste sa odhodlali k zjednodušenému – a hocikedy unáhlenému – záveru. Napríklad, pokiaľ ste niekomu niekoľkokrát telefonovali, ale on sa vám neozval naspäť, neznamená to automaticky, že vás ignoruje, možno je len zaneprázdnený a ozve sa neskôr. Vidieť vždy viac možností nám pomáha zostať objektívnym.

Schopnosť byť asertívny a umenie (nutne) vyjadriť negatívne emócie

Vedieť dať najavo svoje hranice je omnoho dôležitejšie, než si hocikto predstavuje. Je to dobré nielen pre nás samotných, ale aj pre naše okolie, ktoré potom vie, na čom je. Úzko to súvisí s naším právom nesúhlasiť a hovoriť „nie“ bez pocitu viny. Každý si musí dokázať stanoviť svoje priority, dostať to, o čo sa usiluje, a chrániť sám seba pred nátlakom a ublížením. Naučte sa oponovať svojim priateľom, a pokiaľ sa vás (hoci neradi) dotknú, priznajte sa k pocitu sklamania či zahanbenia. Emócie je dobré vyjadrovať, nie potláčať. Pokiaľ sa budete tváriť, že sa nič nedeje, vaše okolie sa bude podľa toho správať.

Schopnosť vyjadriť vnútorné emócie v osobných vzťahoch

Schopnosť vyjadriť a potvrdiť sympatie, lásku a vrelé emócie je zásadné pre udržanie osobných vzťahov – aj duševnej rovnováhy. V tomto prípade znamená slovíčko „efektívny“ predovšetkým konštruktívny, zdieľanie intimity a vnútorných pocitov s niekým, koho považujete za blízkeho, a to spôsobom, ktorý je obojstranne obohacujúci. Pre rozvoj intimity a emočnej komunikácie je nutné pracovať ako na reči tela, teda láskyplných dotykoch potvrdzujúcich vrelé city, tak aj na slovnom vyjadrení. Vo vašom slovníku by mali byť vety ako : „Páči sa mi na tebe to, že si...“, „Zaujíma ma, ako sa cítiš“, „Som rád(a), že sme ten čas strávili spolu.“ A potom samozrejme: dokázať povedať nahlas a priamo: „Milujem ťa.“ Nie je to jednoduché, ale kto si osvojí schopnosť vyjadrovať vrelé emócie, má obrovskú šancu na to, že sa aj on bude cítiť vo vzťahu dobre – a milovaný.

Foto: Shutterstock