Emočná inteligencia sa obyčajne definuje ako schopnosť porozumieť vlastným pocitom a správne a účinne ich vyjadriť. Tak isto je to schopnosť dokázať vnímať a pochopiť ľudí okolo seba. Vcítiť sa do druhých a dokázať správne reagovať sú totiž pre interakciu medzi ľuďmi zásadné zručnosti. Ako teda zlepšiť svoju EQ?

Schopnosť vyrovnať sa s vlastnými negatívnymi emóciami

Azda žiadny aspekt EQ nie je dôležitejší, ako naša schopnosť poradiť si s negatívnymi emóciami. Ideálne tak, aby nemali šancu premôcť nás a neovplyvnili náš úsudok. Lenže na to, aby bolo možné zmeniť spôsob, akým prežívame rôzne náročné situácie, je potrebné zmeniť spôsob, ako o týchto situáciách premýšľame. Skrátka, naučiť sa ovládať negatívne myšlienky, ktoré sa vynárajú v bežnej dennej interakcii, a ktoré vedú k tomu, že sa cítime oslabení a zraniteľní. Veľmi to súvisí so sebavedomím a s našou schopnosťou nadhľadu. Avšak aj na tom sa dá úspešne pracovať.

Schopnosť zostať v pokoji aj pod tlakom

To, ako sme schopní zvládať a spracovávať stres, poukazuje na to, či sme asertívni, reaktívni, alebo pasívni. Keď sa ocitáme pod tlakom, najdôležitejšie je udržať si duševnú rovnováhu. Ako to docieliť? Napríklad vedomým spomalením. Pokiaľ nami otriasa hnev alebo náhla negatívna emócia, je dobré ju rozdýchať, kým začneme reagovať. Mnoho ľudí pod náhlym tlakom rýchlejšie hovorí, ako myslí – a potom svoje slová ľutujú. Bežne sa odporúča napočítať do desať – a práve desať sekúnd je vhodný limit na upokojenie najväčšieho afektu a rozrušenia.

K problému je najlepšie sa vracať až vo chvíli, keď sme „vychladnutí“, a kedy sa nám vráti schopnosť uvažovať logicky. Pokiaľ vo vás namiesto hnevu stres vyvoláva úzkosť, choďte si opláchnuť tvár studenou vodou a nadýchajte sa čerstvého vzduchu. Nízka teplota pomôže úzkostný stav zmierniť. Naopak: vyhnite sa kofeínu a ďalším stimulačným látkam, tie nervozitu podporujú. Na pocity strachu a depresie vyvolané stresom dobre zaberajú aj rôzne aeróbne cvičenia.