Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo všetko by sme vlastne vedeli, respektíve nevedeli o sexe nebyť prírody, rodičov, priateľov, kníh a rôznych filmov? Vedeli by sme vôbec, ako sa správne milovať? Ako by nás vnímali naši možno rovnako neskúsení partneri? Sex je dnes všade vôkol nás. Má to vplyv na naše milovanie? 

Každý z nás sa rodí so základným pohlavným pudom a inštinktom. Tento pohlavný pud možno rozdeliť na erotický a sexuálny. Erotický sa zameriava na uspokojujúci zážitok, sexuálny pud má za účel rozmnožovanie a zachovanie rodu. 

Sigmund Freud hovoril, že pohlavný život jedinca sa začína narodením. Už niekoľkotýždňový chlapček má erekciu a u podobne mladých dievčatiek možno sledovať, ako masturbujú trením alebo stláčaním stehienok k sebe. Napriek všetkému je isté, že čím je organizmus vývojov vyššie, tým viac učenia v tejto oblasti potrebuje. 

Príliš mladí na sex? 

Aj keď sa možno zdá, že dnešná doba je oproti iným až príliš sexuálna a to v tom zmysle, že sex nájdete úplne všade, nie je to tak celkom pravda. Už v minulosti prebiehali rôzne sexuálne výchovy a to napríklad aj formou rôznych malieb na stenách chrámov a domov. 

Ľudia sa dokonca museli v minulosti milovať oveľa skôr. Keď vezmeme do úvahy, že sa ľudia v minulosti priemerne dožívali 30 až 40 rokov, tak ich sexuálny život väčšinou začal skôr, ako u dnešných dospievajúcich. U dievčat to zvyklo byť už približne v čase prvej menštruácie. 

Netreba zabúdať, že postoj svojich detí formujeme už od narodenia a platí to aj v otázke sexuality. Dieťa v tomto smere vychovávate nie len slovami, ale aj mlčaním, výrazmi tváre, telesnými prejavmi, no aj odopieraním odpovede na otázku, ako prišlo na svet. Buďte preto obozretný, ako budete v týchto situáciách reagovať.