Slová nemusia byť jedinou formou komunikácie, ba naopak. Odborníci upozorňujú, že aj reč tela môže vytvoriť obraz o tom, čo človek práve prežíva. Ak ste si u niekoho všimli niektorý z týchto „prejavov“ neverbálnej komunikácie, mali by ste spozornieť. Dokážu vám totiž ľahko a rýchlo prezradiť, či vám niekto klame alebo je k vám úprimný.

Povzdychy

Verte tomu alebo nie, v hlasoch a intonáciách sú aj narážky na reč tela. Podľa profesora Colemana je povzdych jedným z vokálnych náznakov, že niečo nie je v poriadku. Ak spozorujete, že pri konverzácii niekto používa zvuky, ako sú vzdychy, pauzy a ticho, a predtým to takmer vôbec nerobil, môže ísť o klamára.

Prehnaná gestikulácia ľavou rukou

Gestá prezradia mnoho. Preto ak niekto gestikuluje rukami často, či menej často, venujte pozornosť tomu, ktorú ruku používa. „Príliš veľa gestikulácie ľavou rukou je spojené s tým, že človeku je nepríjemné, to čo hovorí, preto môže predpovedať klamstvo,” povedal pre ABC News odborník na reč tela Jan Hargrave. Takisto, prílišné trenie očí ľavou rukou môže napovedať: Nevidím veľmi jasne to, čo hovorím, pretože nie som k tebe úplne úprimný. 

Vyhýbanie sa očnému kontaktu

Hovorí sa, že oči sú bránou do duše. Aj keď to znie len metaforicky, najmä pri reči tela iného človeka je to pravda. Odborníci tvrdia, že ak sa niekto vyhýba očnému kontaktu, môže to byť znepokojujúce znamenie. „Keď sa ľudia snažia vyhýbať očnému kontaktu, môže to znamenať, že klamú alebo sú emocionálne vzdialení,“  hovorí.